23
04 2018
638

Industria din stânga Nistrului s-a dublat

În trimestrul I al anului curent, întreprinderile industriale din regiunea Transnistreană au produs mărfuri şi servicii în valoare de 3,283 mld. ruble, ceea ce de 2,1 ori depăşeşte volumul producerii din aceeaşi perioadă a anul trecut, estimate în preţuri curente.

Conform datelor oferite de Serviciului de Statistică al regiunii, în preţuri comparabile, volumul producţiei a crescut cu circa 39%, până la 2,714 mld. ruble, echivalentul a $206,1 mil. dolari SUA sau cu 52,2%.
Detalii
21
07 2017
1006

NUTS va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018

În cadrul şedinţei Guvernului din 19 iulie a fost susţinut un proiect ce se referă la aprobarea Nomeclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova (NUTS).

Necestitatea aprobării unui nomenclator al unităților teritoriale de statistică este condiționată de cererea sporită față de datele statistice în profil regional, în comparație cu țările din UE, se menionează în nota proiectului.
Detalii
09
03 2015
1157

Internetul în satele moldovenești, de două ori mai accesibil decât apa curentă și de 50 de ori decât canalizarea

Recent în România a fost făcut un studiu potrivit căruia internetul este mai accesibil decât apa curentă și sistemul de canalizare. Potrivit datelor disponibile, în Republica Moldova situația este și mai proastă. Internetul de bandă largă a ajuns în multe din satele moldovenești, asta în timp ce sătenii continuă să utulizeze latrina și ligheanul.
Detalii
04
02 2015
1164

UE sprijină îmbunătățirea statisticii regionale în Moldova

Statisticile regionale de bună calitate constituie o premisă în elaborarea și implementarea unor politici corecte de dezvoltare regională, ajutând factorii de decizii să identifice oportunitățile de dezvoltare economică, să aloce investițiile, acolo unde acestea sunt mai necesare, — a menționat șeful Delegației UE în RM Pirkka Tapiola în cadrul lansării proiectului ”Îmbunătățirea Statisticii Regionale în RM”.
Detalii
02
04 2014
1222

Средняя оплата труда в январе 2014 года

Национальное бюро статистики сообщает, что в январе 2014 года средняя номинальная начисленная оплата труда составила 3777,4 лея, увеличившись на 10,2% по сравнению с январем 2013 года.

Индекс реальной оплаты труда в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года (рассчитанный как отношение индекса номинальной начисленной оплаты труда к индексу потребительских цен) составил 104,9%.
Detalii
01
04 2014
4860

Camera Înregistrării de Stat a publicat statistica întreprinderilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova

Camera Înregistrării de Stat a publicat statistica întreprinderilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, conform căreia, la data de 01.01.2014, Registrul de stat conţine informaţii despre 164 566 persoane juridice şi întreprinzători individuali, dintre care:
84 410 societăţi cu răspundere limitată
65 134 întreprinzători individuali
4 664 societăţi pe acţiuni
3 987 cooperative (cooperative de producţie, cooperative de consum şi cooperative de întreprinzător)
1 524 întreprinderi de stat şi municipale
1 735 organizaţii necomerciale
3 112 altele (filiale, reprezentanţe, societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită, întreprinderi de arendă, întreprinderi intergospodăreşti, colhozuri, asociaţii de gospodării ţărăneşti şi alte întreprinderi)

Detalii
01
04 2014
1453

Minimul de existenţă în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1612,3 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 6,9%1.

Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1747,0 lei sau cu 6,4% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe –1641,7 lei şi cu 12,8% mai mult comparativ cu mediul rural – 1549,4 lei.

Detalii
31
03 2014
3709

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2013

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 20131

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1235,9 mii persoane, fiind în creştere cu 1,8% (21,4 mii) faţă de anul 2012.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,0%) a depăşit uşor ponderea femeilor (49,0%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea din mediul urban: respectiv 52,5% şi 47,5%.
Detalii
31
03 2014
1574

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1681,4 lei, fiind în creştere cu 11,4% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 6,5%1.

Detalii