25
06 2021
112

Rezultatele implementării Strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM pentru 2012-2020

Raportul de evaluare finală a rezultatelor implementării Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru 2012-2020, elaborat cu sprijinul echipei de experți ai programului de asistență tehnică al Uniunii Europene (UE) „Politici de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale”, a fost prezentat în cadrul evenimentului cu participarea reprezentanților Delegației UE în Republica Moldova, ministerelor Economiei și Infrastructurii, Finanțelor, Educației, Culturii și Cercetării, ODIMM, CCI și ai mediului academic, comunică MEI.
 


Detalii

08
06 2021
316

SFS: dezvoltarea strategică pentru anii 2021-2023

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Programului de dezvoltare strategică al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2021 – 2023
 
În acest sens, autoritatea fiscală invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică maria.onea@sfs.md, până la data de 11 iunie 2021.


Detalii
24
07 2019
1379

Potențialul turistic al Republicii Moldova

Ministerul Economiei și Infrastructurii declară drept una din priorități dezvoltarea și promovarea industriei turismului în țara noastră. „Vom spori în continuare eforturile pentru valorificarea potențialului turistic național şi vom promova imaginea Republicii Moldova ca destinație turistică. Este foarte important să perfecționăm cadrul normativ în domeniul turismului, să dezvoltăm turismul rural, dar și să sporim nivelul de pregătire a cadrelor de specialitate, a calității serviciilor și produselor turistice”, a declarat secretarul general de stat al MEI, Iulia Costin, în cadrul ședinței grupului de lucru privind elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2020 – 2030.
Detalii
15
01 2019
514

CNPF va elabora proiectul legii privind pensiile facultative

Pentru anul 2019, volumul emisiunilor de valori mobiliare este preconizat la 400 mil. lei, pentru anul 2020 acest indicator este prognozat la 500 mil. lei. În anul 2021, volumul emisiunilor de valori mobiliare ar putea atinge cifra de 550,0 mil. lei, iar, către 2022, acesta ar putea crește până la 600 mil. lei.

Totodată, în anul 2019 volumul tranzacțiilor mobiliare ar putea atinge nivelul de 800 mil. lei, iar în următorii ani se preconizează creșterea până la 900,0 mil. lei în 2020, 1000 mil. lei în 2021 și 1100 mil. lei în 2022.

Indicatorii respectivi sunt incluși în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2018-2022.
Detalii
09
11 2018
612

Moldova în următorii 10 ani

Economie durabilă și incluzivă, capital uman și social robust, instituții oneste și eficiente și un mediu ambiant sănătos — aceștia sunt cei patru piloni ai Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”. Documentul a fost aprobat ieri de Guvern.

Strategia „Moldova 2030” este un document de viziune strategică, care indică direcția de dezvoltare a țării ce trebuie urmată în următorul deceniu, are la bază 10 obiective ce se referă la creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice, creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit, ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale.
Detalii
13
09 2018
584

SFS va participa la elaborarea Strategiei de prevenire şi combatere a spălării banilor

Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, Lista autorităţilor şi instituţiilor reprezentate în Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023, în care vor fi incluși reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, Ministerului Finanţelor, Consiliului de supraveghere publică a auditului și ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

De asemenea, în Grupul de lucru se vor regăsi reprezentanți ai Băncii Naţionale, Serviciului Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, Centrului Naţional Anticorupţie,
Detalii
16
07 2018
999

Piaţa financiară nebancară: strategia de dezvoltare

Parlamentul a aprobat Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022 şi Planul de acțiuni aferent implementării acesteia.

Documentul cuprind peste 60 de măsuri, care derivă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu UE. Strategia este axată pe partu direcții:

1. Elaborarea și punerea în aplicare a cadrului de reglementare comprehensiv cu transpunerea prevederilor legislației comunitare, ceea ce va permite participanților pieței și investitorilor să profite de avantajele pieței unice europene;
Detalii
03
05 2018
563

Un pas spre dezvoltarea economică în regiuni

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Asociaţia Obştească “Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri” (CEDA) vor contribui la dezvoltarea în Soroca, Cahul și Chișinău a parteneriatelor între Administrațiile Publice Locale, Direcțiile de Învățământ, structurile teritoriale ale ANOFM/CGC, instituțiile ÎPT, angajatorii locali, ONG-urile relevante.

CCI şi CEDA au semnat un Acord de Cooperare, care are drept scop ghidarea tinerilor în carieră, obținerea calificării într-un oarecare domeniu și integrarea acestora pe piața muncii.
Detalii
24
04 2018
639

Strategia BERD pentru Moldova

La Ministerul Economiei și Infrastructurii a avut loc o întrevedere cu noua Șefă a misiunii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Moldova, Angela Sax.

Părţile au pus în discuţie Strategia BERD pentru Republica Moldova pentru anii 2017 – 2020, reformele realizate pentru îmbunătățirea climatului de afaceri și atragerea investițiilor, precum și despre domeniile-cheie de colaborare, cum ar fi dezvoltarea economică, reabilitarea infrastructurii, diversificarea surselor de energie.
Detalii