14
01 2019
311

TAXI 18: modificări și completări în formular

Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” a adus la cunoștința utilizatorilor săi faptul publicării și punerii în aplicare a Ordinului nr.211 cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018.

Acesta ține de completarea formularului tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi.

La solicitările utilizatorilor noștri, oferim textul integral al documentului, care poate fi descărcat aici.
09
01 2019
357

Уточнения в отчете формы TAXI 18

В «МО» 4 января текущего года были опубликованы дополнения в Приказ Министерства финансов №154 от 12 сентября 2018 г. об утверждении типового формуляра «Отчет о начислении подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и взносов обязательного государственного социального страхования для работников-водителей, осуществляющих таксомоторные автотранспортные перевозки пассажиров (форма TAXI18)».

В частности, в типовом формуляре формы TAXI18 в преамбуле показатель «Тип отчета – дополнительный (отметить)» заменен тремя следующими показателями:
• Тип отчета — дополнительный (отметить);
Detalii
14
12 2018
268

Ужесточение мер для недобросовестных таксистов

С 12 января 2019 г. отсутствие таксометра в салоне автомобиля, который используется для оказания услуг по перевозке пассажиров в режиме такси, будет наказываться штрафными санкциями и изъятием номерных знаков. Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях и Кодекс дорожного транспорта были опубликованы в «Monitorul Oficial» 12 декабря.

Действующие в настоящее время положения предусматривают наложение на водителя лишь штрафа за отсутствие таксометра. Уплатив его в течение 72 часов, можно воспользоваться скидкой в 50%. Кроме того, изъятые знаки возвращаются сразу после уплаты штрафа, а водителm предупреждается о необходимости установки таксометра.
Detalii
14
12 2018
203

Modificări în formularul TAXI18

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor avea posibilitatea să opereze modificări în dările de seamă (Forma TAXI18) prezentate anterior, în care au fost comise erori la completare.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul Ordinului cu privire la completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018.
Detalii
31
10 2018
625

Regimul fiscal al plăților salariale stabilit pentru angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi

Începând cu 1 octombrie 2018, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi aplică un regim special de impunere a veniturilor cu impozitul pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurări medicale pentru angajații conducători auto. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor menționate, din partea contribuabililor au apărut un șir de întrebări vizavi de aplicarea acestora. Astfel, în continuare vom examina cele mai frecvente întrebări abordate de contribuabili.


Care sunt impozitele și plățile obligatorii ce urmează a fi calculate și achitate, începând cu 1 octombrie 2018, de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi?
Detalii
24
10 2018
1139

IPC 18 și TAXI 18. Tangențe și diferențe la prezentare

Prin art. V al Legii nr. 178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (MO, 17 august 2018) au fost introduse completări la art. 17 al Legii nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, prin care a fost introdusă o nouă categorie de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat – persoanele angajate în domeniul de transport auto de călători în regim de taxi.

Potrivit completărilor, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi care plătesc salariu angajatului conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi
Detalii
24
09 2018
1260

Taxe pentru taxi. Un nou formular tipizat

Începând cu 1 octombrie 2018, urmează a fi aplicat un regim special de impunere pentru angajații conducători auto din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, care este reglementat de art. 881 din Codul fiscal (CF).

Potrivit prevederilor, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, care plătesc conducătorului auto angajat (ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi) salariu, sunt obligați să calculeze și să achite la buget un impozit pe venit în mărime fixă de 500 de lei lunar din venitul ce nu depășește 10 mii lei pe lună pentru fiecare angajat. Suma venitului lunar ce depășește limita stabilită de 10 mii de lei se supune impozitării, prin aplicarea regimului fiscal general prevăzut la art.88 din CF, începând cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare stabilite la art.15 din CF.
Detalii