25
10 2021
1837

Termenul limită de prezentare a dărilor de seamă este 25 octombrie

Cu toate că P. P. „Monitorul Fiscal FISC.md” vine în sprijinul contabililor cu publicarea lunară a calendarului fiscal și reamintește data prezentării dărilor de seamă și de achitare a obligațiilor fiscale ale contribuabililor, astăzi propunem o recapitulare a subiectului. Ținând cont de faptul că luni, 25 octombrie, este termenul-limită de prezentare a rapoartelor privind reținerea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, TVA, accize etc., ținând cont de faptul că în activitatea cotidiană a contabililor apar diferite situații, recomandăm să examinați unele din articolele publicate de noi, selectate în funcție de darea de seamă.


Detalii
21
05 2021
197

7.9.7.3 Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea subsolului?

Completarea formularului Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) în partea ce ține de obligațiile fiscale calculate la taxa pentru folosirea subsolului se realizează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21), aprobată prin anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr. 376 din 27 iulie 2020.

21
05 2021
237

7.5.7.4 În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2021, subiecții impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile prezintă, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21), aprobată prin Ordinul SFS nr. 376 din 27 iulie 2020.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

06
08 2020
923

О сборах за природные ресурсы, действующих с налогового периода 2021 года и Отчете по сборам за природные ресурсы (Forma TRN 21)

В результате изменений и дополнений, произведенных Законом об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 60 от 23.04.2020 г. в разделе VIII Налогового кодекса, с налогового периода, соответствующего 2021 году, система сборов за природные ресурсы, регламентируемых разделом VIII Налогового кодекса, включает только 3 сбора:

- сбор за воду;

- сбор за добычу полезных ископаемых;

- сбор за использование недр.

 


Detalii
31
07 2020
1409

TRN 21 будет применяться с 1 января 2021 г.

Государственная налоговая служба утвердила новую форму Отчета по сборам за природные ресурсы (TRN 21). Она будет представляться налогоплательщиками за налоговый период начиная с 1 января 2021 г. ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
 
Сегодня, 31 июля 2020 г., в «Мониторул Офичиал» опубликован приказ ГНС № 376 от 27 июля текущего года. Его положения будут введены в действие с 1 января будущего года; тогда же утратит силу действующий с 2014 г. Приказ ГГНИ № 1721 „Об утверждении Инструкции о порядке заполнения и представления Отчета по сборам за природные ресурсы (Forma TRN 15) и формуляра Forma TRN 15”.
 

Detalii