05
11 2021
521

Activitățile de confecționare și livrare a articolelor şi aparatelor de protezare dentară. Regimul fiscal

În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.10) din Codul fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice, [...] articolele şi aparatele ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară 9021) [...].

 

În cele ce urmează se propune determinarea regimului fiscal în raport cu:
(1) efectuarea livrărilor de articole şi aparate ortopedice şi de protezare;
(2) prestarea serviciilor de producere a articolelor şi aparatelor de protezare dentară;
(3) prestarea serviciilor stomatologice.


Detalii

03
11 2021
294

Webinar gratuit: TVA pe înțelesul tuturor

Despre TVA auzim peste tot, iar dacă nu vorbim despre ea, o plătim în fiecare zi sub o formă sau altă. Însă, cum se aplică taxa din perspectiva unei firme?

  • Ce presupune și când trebuie plătită?
  • Ce este mai eficient: entitate plătitoare de TVA sau neplătitoare?
  • De ce entitățile plătitoare de TVA nu vor să lucreze cu entitățile neplătitoare de TVA?
  • Cum solicit TVA-ul de la stat?

  • Detalii
29
10 2021
484

28.17.44 În ce cazuri contribuabilul este în drept să aplice cota redusă a TVA, pentru mărfurile/serviciile realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM (HORECA)?

Prevederile art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, stabilesc cota redusă a TVA, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM). Conform prevederilor CAEM,
Detalii
29
10 2021
802

HoReCa: condițiile de aplicare a cotei reduse a TVA

Care sunt condițiile ce urmează a fi respectate de către contribuabilul din sectorul HoReCa pentru a beneficia de dreptul aplicării cotei reduse a TVA, pentru mărfurile/ serviciile realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei?
 
Amintim, în urma modificărilor operate la Codul fiscal prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare începând cu 1 mai 2020, s-a stabilit o cotă a TVA redusă în mărime de 15% în următoarele cazuri:


Detalii

25
10 2021
316

28.22.26 Prin ce modalități poate fi prezentată cererea privind restituirea TVA?

Conform pct.7 din Hotărârea Guvernului nr.93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, solicitarea restituirii TVA se efectuează prin depunerea la subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
       
În cererea de restituire se indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire.


Detalii

13
10 2021
647

Procedura de anulare și evidență a facturilor fiscale completate cu erori

 În cazul în care entitatea a decis să anuleze factura fiscală pe suport de hârtie completată cu erori, care este procedura de anulare a acesteia? Este obligatorie raportarea facturilor fiscale anulate în Registrele de evidenţă a livrărilor și procurărilor? 

Conform art. 117 alin. (1) din Codul fiscal (CF), subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de CF.


Detalii