14
11 2016
1131

Despre obiectul impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare

Prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 au fost efectuate modificări în titlul VII din Codul fiscal – în partea ce ține de taxa pentru dispozitivele publicitare, inclusiv a fost modificat obiectul impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, care se aplică începînd cu 1 iulie 2016.
Detalii
06
05 2016
1181

Privind achitarea taxei locale de către o agenție imobiliară pentru plasarea bannerelor informative

Întreprinderea noastră, avînd de bază activitatea specifică agenției imobiliare, utilizează metode de expunere spre vînzare a bunurilor imobile prin plasarea bannerelor informative direct pe imobile sau în imediata apropiere. Menționăm, că această formă de identificare a unui bun imobil expus spre vînzare este una temporară și cu caracter pur informativ, prin care se indică caracteristicile tehnice
Detalii
16
09 2013
1814

Cu privire la perioada pentru care apare obligația aferentă taxei pentru dispozitivele publicitare

Reieșind din dispozițiile art. 293, alin. (5) din Codul Fiscal, ín cazul obiectelor impunerii stipulate în art. 291, lit. q), taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează din ziua indicată în autorizaţia eliberată de către autoritatea administraţiei publice locale şi pînă în ziua în care autorizaţia a fost suspendată, anulată, retrasă în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acesteia.
Detalii