11
08 2022
157

Restituirea taxei pentru folosirea drumurilor în cazul autovehiculului radiat din Registrul transporturilor: posibilă sau nu?

Agentul economic, în cursul perioadei fiscale curente, a deținut în proprietate un mijloc de transport, pentru care a achitat taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule (taxa). Urmare a producerii unui accident rutier, mijlocul de transport cu referință a fost radiat din Registrul de stat al transporturilor. Poate fi solicitată în acest caz restituirea taxei achitate pentru perioada fiscală aferentă anului 2022 în temeiul acestui fapt?

Subiecţi ai impunerii cu taxa, potrivit art. 337 din CF, sunt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule
Detalii

08
06 2022
324

Lista taxelor administrate de SCITL, extinsă

În cadrul ședinței de astăzi, 8 iunie, Executivul a aprobat modificări în Hotărârea Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (SCITL).
 
Astfel, în Regulamentul – tip ce reglementează activitatea acestui serviciu este precizat că SCITL administrează două tipuri de impozite (impozitul funciar de la persoanele fizice (cetățeni) și gospodăriile țărănești (de fermier) și impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetățeni) și patru taxe (de la posesorii de câini; pentru salubrizare; pentru parcaj și taxele speciale). Respectiv, comparativ cu redacția actuală a pct.4 din Regulament, lista taxelor administrate a fost suplinită.


Detalii

18
03 2022
362

Ordinul SFS nr. 110 din 15.03.2022 privind modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
01 2022
370

6.1.3 Ce include sistemul taxelor locale?

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;


Detalii

18
01 2022
222

6.17.5.2 Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare ?

În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare  revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].
18
01 2022
306

6.17.3.1 Cum se stabilește cota taxei pentru salubrizare?

Conform art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota taxei pentru salubrizare se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectului impunerii.

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].