04
02 2021
327

Taxele locale în anul 2021: calculare, raportare, achitare

Seminar interactiv de prezentare și interpretare a tuturor noutăților legislative recente din domeniul taxelor locale!

Totul despre BIJ19, TFD19 ȘI TL13!

Scopul seminarului: Discutarea principalelor aspecte privind calcularea, raportarea și achitarea taxelor locale în anul 2021. Expunerea celor mai semnificative modificări recente din Codul fiscal aferente taxelor locale.


Detalii
27
01 2021
1509

Cuantumul taxelor locale pentru anul 2021

Prin Legea nr. 257 din 22 decembrie 2020 (politica fiscală și vamală 2021) au fost operate modificări la Titlul VII din Codul fiscal ce reglementează taxele locale, fiind prevăzută plafonarea acestora și previzibilitatea lor pe termen mediu (3 ani), cu majorarea anuală în mărimea ratei inflației.

 

Totodată, legiuitorul a stabilit că, în cazul în care autoritatea publică locală a aprobat bugetul pentru anul 2021 și cotele taxelor locale până la intrarea în vigoare a Legii nr. 257/2020 (22 decembrie 2020), APL va avea dreptul să aplice cotele stabilite pentru anul 2021, având obligația de conformare și aplicare a plafonării începând cu anul 2022.


Detalii
25
01 2021
2196

Modificările ce vizează impozitele și taxele locale pentru perioada fiscală 2021

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” vine cu sinteza modificărilor operate în domeniul taxelor locale aferente anului curent, scopul acestui articol fiind simplificarea luării deciziilor de către autoritățile administrației publice locale, dar și precizarea unor aspecte ce țin de achitarea taxelor de către persoanele fizice și persoanele juridice.
 
Modificările și completările operate în titlul VI din Codul fiscal
 
  • Art. 282 al CF
În rezultatul modificărilor operate, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021, subiecții impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare nu mai pot beneficia de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Detalii
05
01 2021
256

Bugetul municipal pentru anul 2021, aprobat

Consiliul municipal Chișinău a aprobat în două lecturi bugetul municipal pentru anul 2021. Acesta prevede venituri în sumă de 4,74 mld. lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat 2,64 mld. lei, și cheltuieli în sumă de 6,28 mld. lei.

Totodată, cuantumul fondului de rezervă al municipiului Chişinău se stabileşte în sumă de 10 000,0 mii de lei.Potrivit documentului, cele mai multe venituri se estimează din impozitele şi taxele de stat – 1 257 650,0 mii lei (26,9%). Totodată, veniturile generale ale bugetului municipal vor fi constituite din:
• venituri proprii – 671 209,7 mii lei (14,4%);

Detalii

03
12 2020
200

Realizarea substanțelor mineralelor utile extrase și Notificarea privind inițierea activității de comerț

Compania, conform licenței, are genul de activitate extragerea substanțelor mineralelor utile. Ulterior substanțele extrase sunt livrate atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice prin numerar și prin transfer.
Este obligată în cazul respectiv compania să depună la autoritatea administraţiei publice locale Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ și, ca urmare, să achite taxa pentru unităţile comerciale și/sau de prestări servicii, stabilită de către autoritățile APL?


Detalii
25
11 2020
821

Politica fiscală și vamală 2021: taxele locale

Proiectul legii ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul viitor prevede plafonarea taxelor locale și reglementarea acestora pe termen mediu (3 ani), cu majorarea anuală în mărimea ratei inflației.
 
 
În nota informativă a documentului este menționat faptul că autonomia locală este unul din principiile de bază ale administrării publice locale, fiind garantată atât de legislația națională, cât și de cea internațională. Totuși, aceasta nu restricționează stabilirea prin lege a unor limite maxime pentru cotele taxelor locale. Atât Constituția Republicii Moldova, cât și Carta Europeană a Autonomiei Locale, prevăd stabilirea cotelor taxelor locale de către autoritățile APL în limitele legii.
 

Detalii
23
10 2020
572

(6.2.5.3) Este obligată persoana juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător să achite taxa pentru amenajarea teritoriului?

Obligația de calculare, achitare și de prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului apare în cazul subiecților impunerii, specificați în art. 290 lit. a) al Codului fiscal, care pe parcursul perioadei fiscale (trimestrul gestionar) dispun de obiect al impunerii, stabilit în art. 291 alin. (1) lit. a) al Codului fiscal.


Detalii
08
10 2020
265

Reflectarea taxei pentru folosirea zonei drumului public şi/sau a zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție şi montaj în TFZD 15 

Întreprinderea a achitat taxa pentru obținerea autorizației pentru efectuarea în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților a lucrărilor subterane și/sau supraterane de montare a comunicațiilor inginerești, a lucrărilor de construcție a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor și amenajărilor, cu excepția obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere. În cazul respectiv ce dare de seamă și în ce termeni urmează a fi prezentată? 


Detalii