07
07 2021
114

Calendarul webinarelor de la P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md”: iulie 2021

P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.md” vine cu un suport informațional pentru tine!

Dacă ești interesat în subiecte ce țin de contribuții de asigurări sociale, prime de asigurări medicale, TVA sau taxe locale, în luna iulie poți obține răspunsuri la întrebările tale.

Tot ce trebuie să faci este să îți planifici în agendă participarea la unul, două sau chiar la toate webinarele, accesând  una din tematici:


Detalii

24
06 2021
297

Impozitele și taxele locale. Webinar organizat de P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”

Politica bugetar-fiscală pentru anul 2021 presupune ajustarea impozitelor și taxelor locale, dar și introducerea unor taxe noi. Pentru a fi la curent cu toate modificările în acest sens,  P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” vă invită la webinarul cu genericul „Impozitele și taxele locale: noutățile anului 2021”, în cadrul căruia vor fi discutate subiecte precum:

  • Impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

  • Detalii
16
06 2021
27

6.10.4.1 Care este cota concretă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.


Detalii
16
06 2021
74

6.1.3 Ce include sistemul taxelor locale?

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
Detalii

07
06 2021
334

Corectitudinea aplicării taxei de piață

Subiecții şi obiectele impunerii cu taxele locale, baza impozabilă, modul de calculare şi de plată a acestora, termenele de achitare şi de prezentare a dărilor de seamă, inclusiv atribuțiile autorităților administrației publice locale  (în continuare – AAPL) la stabilirea lor sunt determinate de titlul VII al Codului fiscal (în continuare – CF). AAPL, reieşind din prevederile art. 292 alin. (2), art. 296 şi art. 297 alin. (1) din CF, sunt în drept să stabilească pe teritoriul administrat:
• lista taxelor locale (toate sau numai o parte din cele prevăzute în art. 289 alin. (2) din CF - în funcție de posibilitățile şi necesitățile unității administrativteritoriale);
21
05 2021
51

7.5.4.1 Care sunt cotele impunerii la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Cotele taxei pentru extragerea mineralelor utile se aplică pentru fiecare categorie și tip al mineralului util, conform anexei nr.2 la titlul VIII ,,Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]