11
03 2020
391

2. (4.6.1.6) Care mărfuri nu sînt marcate obligatoriu cu „Timbru de acciz”?

În conformitate cu art.123 alin.(6) din Codul fiscal, nu sînt marcate obligatoriu cu „Timbru de acciz”, următoarele mărfuri:

a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;
b) producţia alcoolică cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum şi berea;
c) mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, antrepozit vamal, admitere temporară, magazin duty free;
Detalii
26
09 2019
1089

Care băuturi alcoolice nu vor fi marcate cu „Timbru de acciz”

Agenții economici, care activează în domeniul fabricării și/sau păstrării, comercializării angro a alcoolului etilic și a producţiei alcoolice, vor depune declarația de fabricare și/sau de circulație și declarația de fabricare și/sau de circulație a producției alcoolice. Conținutul și forma declarațiilor va fi stabilită de către Guvern.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative.
Detalii
28
08 2019
829

Mărfurile supuse accizelor. Răspunderea penală pentru încălcarea reglementărilor de marcare și circulație a acestora

La art.250 din Codul penal (CP) este prevăzută răspunderea pentru transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz.

Conform art. 119 alin. (1) din Codul fiscal (CF), accizul reprezintă impozitul de stat care se percepe, direct sau indirect, asupra unor mărfuri de consum1, iar prin comiterea infracțiunii prevăzute la art.250 alin. (1) din CP2 se aduce atingere relațiilor sociale cu privire la circuitul legal al mărfurilor supuse accizelor, ocrotite împotriva transportării, păstrării sau comercializării mărfurilor indicate fără marcarea lor cu timbre de acciz de modelul stabilit (sau altele decât cele de modelul stabilit), dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari.
Detalii
17
06 2019
961

Designul timbrelor de acciz, aprobat

Pe timbrul de acciz pentru articolele din tutun de import se tipărește codul de bare, iar pe cele autohtone – codul din litere și cifre. Codul de bare, structura și modalitatea de creare a seriei și numărului se aprobă de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), după coordonarea cu Ministerul Finanțelor.

În Monitorul Oficial din 14 iunie 2019, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 91 din 7 iunie curent cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz”. De asemenea, sunt abrogate cerințele tehnice ale timbrelor de acciz din 18 ianuarie 2012, aflate în uz. Prevederile au intrat în vigoare în ziua publicării.

Detalii
30
05 2019
651

Ministerul Finanțelor va elabora designul timbrului de acciz

Designul mărcii de acciz va fi elaborat și aprobat de Ministerul Finanțelor. În cadrul ședinței de ieri, 29 mai 2019, Guvernul a aprobat proiectul hotărârii ce concretizează autoritatea publică responsabilă de elaborarea și aprobarea designului mărcii „Timbrului de acciz”.

Astfel, vor fi introduse modificări și completări în Hotărârea cu privire la marcarea producției alcoolice și în Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun.
Detalii