20
06 2018
260

Accesul la traficul international cu plăcuţe de înmatriculare neutre

Persoanele fizice – cetățeni care dețin buletin de identitate al RM și domiciliază în localităţile din stânga Nistrului și municipiul Bender, cele cu pașaport străin statelor membre ONU care s-au născut și domiciliază permanent sau au domiciliat în UAT din Transnistria până la 24 aprilie 2018, pot înmatricula mijloacele de transport aflate în proprietatea sa la Agenția Servicii Publice pentru obținerea plăcuțelor cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea drepturilor de import și a plăților suplimentare obligatorii stabilite conform Legii Fondului de susținere a populației, fără prezentarea obligatorie a actelor vamale.
Detalii
21
05 2018
106

Susţinerea continua a producătorilor agricoli din zona de securitate

Din Fondul de rezervă al Guvernului se vor aloca circa 16 mil. lei pentru susţinerea continuă a proprietarilor care deţin terenuri agricole după traseul Râbniţa-Tiraspol, precum şi menţinerea dezvoltării social-economice a localităţilor din zona de securitate.

Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea unor plăți directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol pentru anii 2017-2018, aprobată de cabinetul de miniștri, a fost publicată în Monitorul Oficial din
18 mai curent.
Detalii
25
04 2018
110

Accesul la terenuri agricole vs admiterea la traficul internaţional

Posesorii de mașini din regiunea transnistreană vor primi plăcuțe neutre și vor fi admiși în traficul internațional începând cu 1 septembrie 2018, potrivit unei decizii semnate de către reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului pe data de 24 aprilie curent la Bender.

Mijloacele de transport vor avea plăcuțe auto neutre, cu numere de înmatriculare format din trei litere și trei cifre, și un pașaport tehnic conform cerințelor Convenției de la Viena privind circulația internațională. Decizia vizează doar persoanele fizice.
Detalii
23
04 2018
86

Industria din stânga Nistrului s-a dublat

În trimestrul I al anului curent, întreprinderile industriale din regiunea Transnistreană au produs mărfuri şi servicii în valoare de 3,283 mld. ruble, ceea ce de 2,1 ori depăşeşte volumul producerii din aceeaşi perioadă a anul trecut, estimate în preţuri curente.

Conform datelor oferite de Serviciului de Statistică al regiunii, în preţuri comparabile, volumul producţiei a crescut cu circa 39%, până la 2,714 mld. ruble, echivalentul a $206,1 mil. dolari SUA sau cu 52,2%.
Detalii
17
01 2018
167

Creşterea exporturilor Transnistriei

În anul 2017, comerţul exterior al Transnistriei a constituit $1,685 mld., ceea ce este cu 15% ($220,3 mil.) mai mult decât în anul 2016. Comitetului vamal al regiunii Transnistria comunică că exporturile din Transnistria s-au majorat cu 19,3%, până la $646,7 mil., iar importurilecu 12,5%, până la $1,038 mld.
Detalii
23
10 2017
344

Referitor la aplicarea TVA pentru prestarea serviciilor de coordonator de proiect de către o persoană fizică din Transnistria unui rezident al Republicii Moldova

O companie rezident al Republicii Moldova încheie contract civil de prestare a serviciilor de coordonator de proiect cu o persoană fizică din Transnistria.
Se consideră serviciul prestat de persoana fizică din Transnistria import de servicii?


Aplicarea TVA pentru livrarea de mărfuri, servicii persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se efectuează conform art. 4 alin. (6) din Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III din CF.
Detalii