17
01 2014
1983

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului

În scopul implementării art. 19 lit. a), art. 24 alin. (19), art. 99 alin. (2) al Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 97 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62/522 din 18.09.1997), pct. 3 din Anexa nr.5 din Legea anuală a bugetului de asigurări sociale de stat, precum și a pct. 32 din Anexa nr.3 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Economiei a iniţiat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului.
Detalii
24
12 2013
1416

Serviciul Vamal va lucra de sărbători în regim sporit pentru a facilita traficul călătorilor

Conducerea Serviciului Vamal a dispus întreprinderea acțiunilor necesare pentru a face față afluxului de mijloce de transport, care traversează frontiera în perioada sărbători de iarnă.

În acest sens, începînd cu săptămîna curentă, Serviciul Vamal a simplificat la maxim procedurile de control vamal, bazate pe criterii de risc, care au drept scop evitarea aglomerărilor și oferirea serviciilor de calitate cetățenilor, care traversează frontiera de stat.
Detalii
11
11 2013
1390

IFS pe municipiul Chişinău combate transportul ilicit de pasageri

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, întru combaterea fenomenului de desfăşurare a activităţii ilicite de transportare a călătorilor, precum şi conformării benevole a contribuabililor, la data de 08.11.2013, de comun cu angajaţii Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Transportului, a efectuat controale fiscale prin metoda verificării operative la contribuabilii care desfăşoară activitate de prestare a serviciilor de transport.
Detalii
10
10 2013
1241

Fenomene negative confirmate în domeniul de transport

În cursul zilei de luni, 7 octombrie 2013, în intervalul orar 500 — 1400, colaboratorii Direcției operative și recontroale fiscale din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat din componența grupului mixt au desfășurat acțiuni de combatere a transportului ilicit de călători şi lichidarea stațiilor clandestine și semiclandestine din apropierea gărilor auto.
Detalii
12
09 2013
1008

O zi soldată cu 21 procese verbale în domeniul transportului

În ziua de 10 septembrie 2013 în cadrul acțiunii desfășurate sub genericul „Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti”, inspectorii fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinău au verificat în comun cu colaboratorii Inspectoratului Național de Patrulare din municipiul Chișinău, persoanele care practica activitate în domeniul transportului.
Detalii
15
09 2011
2947

Natalia Lişiţa: "Transportul ilicit de pasageri"

În adresa organelor fiscale sunt adresate multiple petiţii din partea persoanelor care sunt angajate de aşa numiţii transportatori, care informează despre sumele achitate zilnic patronilor. Însă, doar ajungînd la vîrsta de pensionare constată faptul că aceştia pe parcursul întregii activităţi în asemenea companii au fost înşelaţi, prin neplata contribuţiilor de asigurare socială de stat, şi, respectiv, lezarea drepturilor de a beneficia de o pensie cît de cît decentă. Din păcate, aceste petiţii sunt prezentate organelor de control post factum, examinarea cărora adesea se soldează cu rezultate nesemnificative.

Suntem în situaţia cînd fiecare cetăţean poate să-şi procure o unitate de transport şi poate să înceapă a activa fără a avea o rută concretă şi un orar de lucru. Zilnic, pe traseele republicii activează ilicit circa 100 unităţi de transport. Astfel, conform rezultatelor controalelor efectuate se constată că cei mai mulţi pasageri sunt transportaţi ilicit pe rutele naţionale direcţia nord a republicii. Spre exemplu: la cîţiva zeci de metri de Gara centrală din Chişinău, şoferii unor microbuze, pe care nu este indicat nimic, adună pasageri pentru rute spre nordul ţării. Este suficient să te apropii şi imediat eşti asaltat de şoferi care îţi propun să te ducă în direcţia solicitată, dar, cu microbuze neautorizate şi fără să îţi dea bilet. Situaţia este similară şi în apropierea altor gări auto. În ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi ilegal peste hotarele republicii putem menţiona că, cele mai solicitate direcţii sunt Federaţia Rusă, România, Ucraina. De obicei, colectarea pasagerilor în aceste direcţii se efectuează în apropierea ambasadelor, Gării feroviare, gării auto etc.
Detalii