28
01 2019
555

Ministerul Finanțelor poate suspenda finanțarea APC și UAT

Ministerul Finanțelor va suspenda temporar finanţarea de la bugetul de stat a celor autorităţi, instituţii și altor beneficiari de mijloace bugetare care nu vor prezenta la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu vor înlătura în termenele stabilite încălcările şi neajunsurile depistate, precum şi nu vor prezenta alte rapoarte, documente sau informaţii solicitate.

Ordinul nr.215 al Ministerului Finanțelor din 28 decembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare vineri, 25 ianuarie 2019. Anexă la acest ordin este Regulamentul privind mecanismul de suspendare temporară a finanţării de la bugetul de stat a autorităţilor/instituţiillor bugetare şi altor beneficiari de mijloace bugetare.

Detalii
20
09 2018
310

Optimizarea procesului de autorizare a contractării datoriei de către UAT

Autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale urmează să examineze cel puțin trei oferte ale creditorilor potențiali în scopul contractării datoriei/ acordării garanţiilor pentru împrumuturi interne.

Prevederea se conține într-un proiect de Hotărâre de Guvern, propus spre consultare de Ministerul Finanțelor.
Detalii
20
12 2017
404

UAT din România: din 2018, buget minim de funcţionare de 750 RON pe locuitor

Unităţile administrativ-teritoriale din România vor avea de anul viitor un buget minim de funcţionare de 750 RON pe locuitor, conform unui articol al Legii bugetului pe 2018 adoptat luni în Parlament, sumă care nu era precizată în proiectul anterior, potrivit unor surse din Ministerul Finanţelor Publice (MFP).
Detalii
10
09 2015
729

Rigori impuse la atragerea împrumuturilor pe termen lung de către unitățile administrativ-teritoriale

Deservirea datoriei unităților administrativ-teritoriale(UAT) este prioritară față de alte obligații pecuniare din contul bugetelor respective. Iar, plățile, aferente datoriei, vor fi efectuate în termenele și în condițiile angajamentelor asumate, indiferent de suma aprobată în buget în acest scop.
Detalii
22
07 2015
815

Şedinţa de lucru cu reprezentanţii direcţiilor finanţe UAT

La 20 iulie 2015, viceministrul Finanţelor Maria Cărăuş a convocat prima şedinţă de lucru privind aspectele ce ţin de exerciţiul bugetar în anul 2015, precum şi iniţierea elaborării proiectelor bugetelor locale pe anul 2016, la care au participat reprezentanţii direcţiilor finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale (UAT).
Detalii