14
02 2019
1492

Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 (continuare)

Publicația Periodica ”Monitorul Fiscal FISC.md” continuă publicarea recomandărilor privind completarea anexelor 1D și 2D din Declarația VEN12. Pentru o bună însușire a celor expuse în continuare, sugerăm utilizatorilor noștri să ia cunoștință și de partea publicată anterior.

Capitolul I.
Detalii
13
02 2019
3480

Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 (în continuare — Declarația) se completează în conformitate cu Anexa nr.2 „Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit” la Ordinul MF nr.162 din 26.09.2018, care urmează a fi depusă în mod obligatoriu de următoarele categorii de contribuabili:

  • Persoanele fizice și persoanele juridice care sunt subiecți ai impunerii cu TVA potrivit art. 94 din Codul fiscal (CF);
  • Entitățile rezidenți ai Zonelor economice libere și administrația acestora;
  • Instituțiile de învățământ;

Detalii
12
02 2019
1462

VEN12, în detalii

Stimați contabili,

echipa Publicației Periodice ”Monitorul Fiscal FISC.md”, fiind alături de fiecare dintre voi zi de zi, cunoaște ca nimeni altul aspectele activității care o desfășurați și apreciem munca Domniilor Voastre.

Pentru a vă simplifica perioada de raportare, de mâine, 13 februarie 2019, vom publica o serie de articole ce țin de modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 (anexele 1D și 2D).
Detalii
08
02 2019
1014

Онлайн-семинар “Декларация о подоходном налоге VEN 12 за 2018 г.”

Вы хотите участвовать в семинаре “Декларация о подоходном налоге VEN 12 за 2018 г.”, но у вас нет возможности прийти из-за перегрузки в связи с отчетностью по закрытию года, большого расстояния или погодных условий?

У нас есть решение, которое поможет вам сэкономить ваши ресурсы – время и деньги! Мы решили организовать семинар в доступном для всех формате: заочный онлайн-семинар на русском языке.
Detalii
17
01 2019
519

1. (29.1.12.5) Care este termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), pentru contribuabili care și-au modificat perioada fiscală?

Conform art.121 alin.(4) din Codul fiscal, pentru agenţii economici care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să aplice o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, perioada fiscală privind impozitul pe venit corespunde cu perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. În acest caz, perioada fiscală constituie o perioadă de oricare 12 luni consecutive.
Detalii
28
01 2019
978

Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2018 (în baza studiilor de caz)

Doriți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenor este corectă și conformă legislației în vigoare?
• Doriți să aflați despre actualizările recente ale legislației fiscale valabile pentru anul 2018?
• Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească, care trebuie să perfecteze două rapoarte aferent impozitului pe venit pentru 2018, și nu sunteți sigur de corectitudinea perfectării?


Dacă răspunsul este afirmativ, aveți un motiv să participați la seminarul organizat de VIOSER Trainings and Events!
Detalii
25
01 2019
481

VEN 12 în agricultură

Proactive vă invită la cel mai important seminar — «Totalizarea anului 2018 în agricultură. Aspecte financiare și fiscale».

La seminar abordăm aspectele specifice contabilității în agricultură, precum calcularea sumei impozitului pe venit pentru:

  • subvențiile primite și/sau utilizate;
  • limitele de perisabilitate;
  • plațile efectuate în folosul cotașilor;
  • arenda terenului;

Detalii
26
12 2018
102

2. (29.1.14.3) Se constată oare venit ce urmează a fi reflectat în Declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), pentru persoanele juridice ce se află în proces de reorganizare prin separare?

Potrivit art. 69 din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare.

Separarea are ca efect desprinderea unei părţi din patrimoniul persoanei juridice, care nu îşi încetează existenţa, şi transmiterea ei către una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau fiinţă (art.79 din Codul civil).
Detalii