03
02 2022
1098

Corectarea Declarației VEN12 a perioadelor fiscale precedente

Agentul economic „X” a importat mărfuri  în perioadele fiscale 2017, 2018 și 2019, aferent cărora  nu au fost calculate și achitate taxa vamală și taxa  pentru procedurile vamale. În anul 2021, Serviciul Vamal a calculat și a dispus achitarea taxelor respective, aplicând, totodată, amenzi și penalități pentru neachitarea în termen a acestora. În ce perioadă fiscală urmează a fi recunoscute cheltuielile respective? Are obligația agentul economic de  a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) corectată pentru perioadele fiscale  2017, 2018 și 2019?


Detalii
10
12 2021
714

Aspecte practice privind întocmirea situațiilor financiare și declarației VEN12 în sectorul corporativ

Știm cât de importantă este întocmirea corectă a situaților financiare în cadrul unei entități și câte întrebări apar în procesul de elaborare al unui raport financiar. Pentru a exclude orice neclarități, erori și riscuri aferente întocmirii corecte a acestora, noi venim cu suportul necesar!


Dacă în activitate intervin neclarități la:
- etapele premergătoare obligatorii întocmirii situațiilor financiare;
- inventarierea
Detalii

21
08 2021
1074

Obligațiile fiscale aferente donației mijloacelor bănești în scopuri filantropice de către o persoană juridică unei organizații necomerciale

O persoană juridică efectuează o donație sub formă de mijloace bănești în scopuri filantropice către o organizație necomercială. Care este modul de confirmare a donației, cum urmează a fi deduse cheltuielile aferente și cum urmează a fi reflectată această donație în Darea de seamă VEN12?


Detalii

31
05 2021
363

29.1.3.6.2 Cum urmează a fi reportate pierderile aferente perioadelor pentru care s-a aplicat regimul de impozitare general stabilit, dacă în perioada curentă agentul economic aplică regimul de impozitare stabilit pentru subiecții sectorului IMM?

 În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul perioadei fiscale, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în perioada fiscală curentă, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat pe următoarele cinci perioade fiscale.


Detalii

10
02 2021
429

Seminar: Completarea SIMM20 și UNIF18

Ești întreprinzător individual, deții gospodărie țărănească sau ești subiect al sectorului ÎMM și ai nelămuriri legate de raportarea fiscală anuală?

Nu știi ce rapoarte fiscale anuale trebuie să prezinți și cum să le completezi corect?

Pentru a-ți înlătura temerile și a te scuti de problemele care pot apărea cu autoritățile fiscale, am pregătit un seminar tematic în cadrul căruia ne propunem să dezbatem câteva dintre subiectele pe care le considerăm de interes aferente raportării fiscale anuale a sectorului IMM, precum și a gospodăriilor țărănești (de fermier) și a întreprinzătorilor individuali.


Detalii
14
03 2022
1894

Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) în cazul întreprinderilor municipale

Urmează să depună întreprinderea municipală (ÎM) Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) dacă aceasta nu a desfășurat activitate ce generează obligații de achitare a impozitului pe venit?

 

Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. c) din CF, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art. 512 și 513din CF, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sunt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.


Detalii

12
01 2021
436

VEN12: Studii de caz

Modalitatea de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2020 (în baza studiilor de caz)
 
  • Vreți să vă asigurați că calculul și plata impozitului pe venit din activitatea de antreprenor este corectă și conform legislației în vigoare?
  • Doriți să aflați despre recentele actualizări ale legislației fiscale valabile pentru anul 2020?
  • Aveți statut de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească care trebuie să perfecteze declarația VEN-12 pentru anul 2020 și nu sunteți sigur cum e corect să o perfectați? 

    Detalii
06
01 2021
523

Închiderea anului 2020: Amortizarea în scopuri fiscale & VEN12 și situațiile financiare

În cadrul acestui seminar, ne propunem să răspundem principalelor provocări cu care se confruntă contabilii odată cu demararea lucrărilor de închidere a anului.

Subiectele propuse în cadrul seminarului vor fi abordate din prisma a trei arii de interes:

  • Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
  • Modul de ajustare a veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale; completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12);
  • Algoritmul de întocmire a Situațiilor financiare.

Detalii
03
12 2020
651

Представление Декларации VEN12 за 2020 год

Приближается время подготовки работ, для правильного заполнения Декларации о подоходном налоге (форма VEN 12) за 2020 год. Поэтому многие бухгалтера сейчас перепроверяют свои отчёты, налоговую базу, правильность формирования доходов и расходов.

 

Чтобы избежать неприятных ситуаций и лишних затрат времени на заполнение Декларации о подоходном налоге (форма VEN 12), приглашаем Вас на семинар Представление Декларации за 2020 год.

 

План семинара:


Detalii