20
03 2019
3671

Заметки бухгалтера. Особенности заполнения деклараций

Крайним сроком сдачи годовых отчётов по подоходному налогу для юридических лиц является 25 марта 2019 г. При предоставлении отчетов, пользователи электронной декларации или быстрой декларации (rapidă) могут столкнутся с некоторыми нюансами при использовании электронных систем. Чтобы избежать ожидания ответа на телефонный звонок в центр поддержки в последние дни отчётного периода (по статистике, в этот период резко возрастает их и без того немалое количество), ниже приведем примеры, как можно избежать недоразумений, с которыми может столкнутся бухгалтер при заполнении формуляра.
Detalii
05
03 2019
1924

Completarea dării de seamă VEN-12 de către întreprinderea individuală

Entitatea noastră este întreprindere individuală înregistrată ca plătitoare de TVA şi numărul mediul anual de angajaţi constituie 2 unităţi. Care dare de seamă pentru venitul obţinut în cadrul întreprinderii individuale pentru anul 2018 trebuie să prezinte întreprinderea noastră?

Potrivit prevederilor art.83 alin. (11) şi art. 92 alin. (8) din Codul fiscal (CF), întreprinderea individuală (ÎI) va prezenta darea de seamă pentru venitul obţinut în anul 2018 nu mai târziu de 25 martie 2019, în funcție de numărul de salariați, şi dacă este înregistrată ca plătitoare de TVA:
Detalii
14
02 2019
3380

Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 (continuare)

Publicația Periodica ”Monitorul Fiscal FISC.md” continuă publicarea recomandărilor privind completarea anexelor 1D și 2D din Declarația VEN12. Pentru o bună însușire a celor expuse în continuare, sugerăm utilizatorilor noștri să ia cunoștință și de partea publicată anterior.

Capitolul I.
Detalii
13
02 2019
7357

Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 (în continuare — Declarația) se completează în conformitate cu Anexa nr.2 „Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit” la Ordinul MF nr.162 din 26.09.2018, care urmează a fi depusă în mod obligatoriu de următoarele categorii de contribuabili:

  • Persoanele fizice și persoanele juridice care sunt subiecți ai impunerii cu TVA potrivit art. 94 din Codul fiscal (CF);
  • Entitățile rezidenți ai Zonelor economice libere și administrația acestora;
  • Instituțiile de învățământ;

Detalii