05
10 2022
75

Dobânzile obținute de la valorile mobiliare de stat. Obligațiile fiscale

Constituie sursă de venit impozabilă venitul obținut sub formă de dobânzi de la procurarea valorilor mobiliare de stat (de exemplu, bonuri de trezorerie) condiționate cu termenul de scadență de 182 de zile, și cu achitarea periodică a acestora (semestrială)? Cum urmează a fi onorate obligațiile fiscale în cazul dat? Beneficiarul își onorează obligațiile de sine stătător sau obligația de a reține un impozit la sursa de plată îi revine dealerului primar (banca licențiată)?

Ținând cont de faptul că plătitor al dobânzilor aferente obligațiunilor de stat este emitentul - Ministerul
Detalii

18
05 2022
321

Vânzare directă a VMS persoanelor fizice: un nou produs investițional

Conceptul Programului de vânzare directă a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) persoanelor fizice în Republica Moldova a fost aprobat de Executiv în luna septembrie 2021 și prevede că persoanele vor avea acces direct la cumpărarea VMS printr-o platformă electronică, în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere. În scopul implementării Programului, Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 18 mai, Regulamentul resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Programul de vânzare directă a VMS persoanelor fizice”.
 
Documentul va reglementa crearea unui produs investițional adaptat la cerințele persoanelor fizice în calitate de investitori în VMS,
Detalii
23
02 2022
251

Măsuri pentru diminuarea riscurilor aferente datoriei de stat

Ministerul Finanțelor va selecta și va încheia contractele cu instituțiile financiare specializate care vor asigura intermedierea plasării valorilor mobiliare de stat (VMS) pe piețele externe și cu companiile specializate pentru acordarea asistenței juridice, în vederea diminuării riscurilor aferente datoriei de stat.

 

Autoritatea propune pentru consultări publice proiectul de lege privind modificarea unor acte normative, ce a fost elaborat ca urmare a recomandărilor experților internaționali expuse în cadrul misiunilor de asistență tehnică din partea Fondului Monetar Internațional privind statistica datoriei sectorului public în Republica Moldova, care s-au desfășurat în cadrul
Detalii

21
02 2022
261

MDTM: dezvoltarea pieței interne a VMS și menținerea sub control a portofoliului datoriei de stat

În Monitorul Oficial din 18 februarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 81 din 16 februarie cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)”. Documentul a fost elaborat în concordanță cu prognoza privind evoluția datoriei de stat pentru perioada indicată și prognoza indicatorilor macroeconomici furnizată de Ministerul Economiei. Totodată, Programul este elaborat în contextul pandemiei COVID-19, ținând cont de situația economică din țară, de măsurile Băncii Naționale cu aplicarea principalelor operațiuni de politică monetară, de constrângerile determinate pe piața financiară locală și impactul acestora asupra finanțării deficitului bugetar.


Detalii

25
01 2022
323

Vânzare directă a VMS persoanelor fizice: conceptul sistemului informațional

Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022) include obiective specifice privind gestionarea acesteia, unul dintre obiective fiind dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS) prin diversificarea canalelor de vânzare a VMS, odată cu creșterea accesibilității persoanelor fizice la procurarea respectivelor valori mobiliare.
 
În acest context, Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire  la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”.


Detalii

18
10 2021
501

Investitorii retail. Persoanele fizice vor obține acces direct la piața VMS

Accesul persoanelor fizice la cumpărarea valorilor mobiliare de stat (VMS) va fi facilitat prin intermediul platformei electronice în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără aplicarea procedurii de subscriere. În acest scop Guvernul a aprobat Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în RM (Program) publicat vineri, 15 octombrie, în MO.
 
Obiectivele urmărite de Program sunt extinderea cercului de investitori și crearea condițiilor favorabile de participare directă a acestora pe piața internă a VMS; diversificarea canalelor de vânzare a VMS; dezvoltarea pieței secundare a VMS; creșterea transparenței tranzacțiilor cu VMS și  a nivelului de educație
Detalii
15
10 2021
288

Ministerul Economiei: se atestă temperarea ritmurilor de creștere a datoriei de stat

Datoria de stat administrată de Guvern, conform datelor de la sfârșitul lunii august 2021, a atins nivelul de 73,5 mld. lei. Potrivit datelor din Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova publicat de Ministerul Economiei, datoria internă, care deține ponderea 45,3% în valoarea totală a datoriei de stat, a atins 33,3 mld. lei și a crescut cu 20,6% față de aceeași situație din anul precedent. Datoria de stat externă, cu o pondere de 54,7% în total, de a însumat 40,2 mld. lei, majorându-se cu 19,6%.
 
Autorii raportului explică majorarea nivelului de îndatorare a țării prin faptul că Guvernul a fost nevoit să apeleze la împrumuturi interne și externe pentru a putea acoperi cheltuielilor bugetare ce țin de depășirea consecințelor
Detalii
01
10 2021
455

Calendarul licitațiilor de vânzare a VMS

Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor au publicat pe paginile sale oficiale Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat pentru trimestrul IV al anului 2021. Amintim că, potrivit reglementărilor în vigoare, calendarul se prezintă la BNM cu 5 zile calendaristice până la începutul trimestrului următor celui gestionat.
 
Potrivit documentului publicat, în lunile octombrie-decembrie curent sunt preconizate 12 licitații de plasare a VMS, inclusiv bonuri de trezorerie pe termen de 91 zile, 182 zile și 364 zile, dar și obligațiuni de stat cu termenul de circulație cuprins între 2 și 7 ani.


Detalii

17
08 2021
363

Conceptul Programului de vânzare directă a VMS persoanelor fizice

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat (VMS) persoanelor fizice în Republica Moldova.

Proiectul este elaborat în contextul realizării obiectivului privind dezvoltarea pieței interne a VMS, inclus în Programul “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”, ce include obiective specifice privind gestionarea datoriei de stat în perioada menționată.


Detalii