18
10 2021
89

Investitorii retail. Persoanele fizice vor obține acces direct la piața VMS

Accesul persoanelor fizice la cumpărarea valorilor mobiliare de stat (VMS) va fi facilitat prin intermediul platformei electronice în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără aplicarea procedurii de subscriere. În acest scop Guvernul a aprobat Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în RM (Program) publicat vineri, 15 octombrie, în MO.
 
Obiectivele urmărite de Program sunt extinderea cercului de investitori și crearea condițiilor favorabile de participare directă a acestora pe piața internă a VMS; diversificarea canalelor de vânzare a VMS; dezvoltarea pieței secundare a VMS; creșterea transparenței tranzacțiilor cu VMS și  a nivelului de educație
Detalii
15
10 2021
78

Ministerul Economiei: se atestă temperarea ritmurilor de creștere a datoriei de stat

Datoria de stat administrată de Guvern, conform datelor de la sfârșitul lunii august 2021, a atins nivelul de 73,5 mld. lei. Potrivit datelor din Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova publicat de Ministerul Economiei, datoria internă, care deține ponderea 45,3% în valoarea totală a datoriei de stat, a atins 33,3 mld. lei și a crescut cu 20,6% față de aceeași situație din anul precedent. Datoria de stat externă, cu o pondere de 54,7% în total, de a însumat 40,2 mld. lei, majorându-se cu 19,6%.
 
Autorii raportului explică majorarea nivelului de îndatorare a țării prin faptul că Guvernul a fost nevoit să apeleze la împrumuturi interne și externe pentru a putea acoperi cheltuielilor bugetare ce țin de depășirea consecințelor
Detalii
01
10 2021
183

Calendarul licitațiilor de vânzare a VMS

Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor au publicat pe paginile sale oficiale Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat pentru trimestrul IV al anului 2021. Amintim că, potrivit reglementărilor în vigoare, calendarul se prezintă la BNM cu 5 zile calendaristice până la începutul trimestrului următor celui gestionat.
 
Potrivit documentului publicat, în lunile octombrie-decembrie curent sunt preconizate 12 licitații de plasare a VMS, inclusiv bonuri de trezorerie pe termen de 91 zile, 182 zile și 364 zile, dar și obligațiuni de stat cu termenul de circulație cuprins între 2 și 7 ani.


Detalii

17
08 2021
181

Conceptul Programului de vânzare directă a VMS persoanelor fizice

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat (VMS) persoanelor fizice în Republica Moldova.

Proiectul este elaborat în contextul realizării obiectivului privind dezvoltarea pieței interne a VMS, inclus în Programul “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”, ce include obiective specifice privind gestionarea datoriei de stat în perioada menționată.


Detalii

10
08 2021
156

Datoria de stat la finele semestrului I al anului 2021

Conform datelor oficiale de la sfârșitul lunii iunie 2021, datoria de stat administrată de Guvern a atins nivelul de 75,6 mld. lei. În Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova, făcut public de Ministerul Economiei și Infrastructurii se subliniază că datoria internă, care deține ponderea 45,4% în valoarea totală a datoriei de stat, a însumat 34,3 mld. lei și a crescut cu 29,2% față de aceeași situație din anul precedent, iar datoria de stat externă, cu o pondere de 54,6% în total, a ajuns la 41,3 mld. lei, majorându-se cu 23,4%.
 
Experții atrag atenția, că creșterea volumului datoriei de stat este rezultatul atragerii de către Guvern a împrumuturilor interne și externe, necesare pentru acoperirea cheltuielilor bugetare întru contracararea consecințelor pandemiei.


Detalii

21
04 2021
291

VMS pe 7 ani: cererea a depășit oferta

Astăzi, 21 aprilie, în cadrul licitației de plasare a valorilor mobiliare de stat, pe piața primară au fost emise, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, obligațiuni de stat pe 7 ani, la o rată anuală a dobânzii fixe de 6,5%.
 
Oferta Ministerului Finanțelor a fost acoperită în proporție de 107%, fiind emise obligațiuni de stat în sumă de circa 75 mil. lei față de 70 mil. lei oferite. Principalii cumpărători au fost băncile-dealeri primari și investitorii instituționali.
 


Detalii

13
04 2021
230

Instrumente financiare pe termen lung: obligațiuni de stat pe 7 ani

Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS) este un obiectiv strategic pe termen lung al Ministerului Finanțelor, prevăzut anual în Programul de management al datoriei de stat pe termen mediu. Una din acțiunile Ministerului, pe termen mediu, în scopul realizării acestui obiectiv este extinderea maturității portofoliului de valori mobiliare de stat emise pe piața internă.


Detalii

25
03 2021
443

Ghidul investitorului în VMS, actualizat

În sprijinul derulării în săptămâna curentă a Campaniei naționale de educație financiară „Bugetul public este bugetul tău” în cadrul Global Money Week 2021 în Republica Moldova, pe pagina web oficială a Ministerul Finanțelor a fost publicată versiunea actualizată a Ghidului investitorului în valori mobiliare de stat (VMS), elaborat de către specialiști din cadrul Ministerului. 
 

Ghidul este destinat persoanelor interesate de a investi în VMS ale Republicii Moldova și doresc să cunoască mai mult despre caracteristicile esențiale ale acestor instrumente financiare. Documentul conține informații relevante despre VMS, precum: ce sunt VMS, de ce și cum să investim în VMS, cum pot fi cumpărate sau vândute VMS pe piața secundară, dar și alte informații utile.


Detalii

19
03 2021
268

Datoria de stat în luna ianuarie 2021

Pentru acoperirea cheltuielilor bugetare în contextul pandemiei, Guvernul a apelat la împrumuturi interne și externe, fapt ce a influențat majorarea nivelului de îndatorare a țării, care se menține și în anul curent. Conform datelor din Raportul lunar al Ministerului Economiei și Infrastructurii privind evoluția social-economică a Moldovei, la sfârșitul lunii ianuarie 2021 datoria de stat administrată de Guvern a atins nivelul de 68,3 mld. lei.
 
Datoria internă, care deține ponderea 43,5% în valoarea totală a datoriei de stat, a însumat 29,7 mld. lei și a crescut cu 27,1% față de indicatorii înregistrați la 31 ianuarie 2020. Datoria de stat externă, având o pondere de 56,5% în total, s-a majorat cu 31,6% și a însumat 38,6 mld. lei.

Detalii
10
12 2020
430

Accesul direct al persoanelor fizice la VMS

Persoanele fizice ar putea obține accesul la cumpărarea valorilor mobiliare de stat (VMS) printr-o platformă electronică, în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere prin dealerii primari.
 
Ministerul Finanțelor anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”
 

Detalii