08
11 2019
1060

Prima AOAM calculată în sumă fixă pentru anul viitor va rămâne neschimbată

Pentru anul 2020, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense va rămâne de 9,0% – câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori (salariat și angajator). Prima calculată în sumă fixă va rămâne la nivelul anilor 2014–2019, în cuantum de 4056 lei.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020.
Detalii
13
04 2019
545

Regimul fiscal aplicabil plăților salariale în perioada de tranziție de către rezidenții IT parcurilor

Ce regim fiscal al impozitului pe venit se aplică pentru plățile salariale aferente perioadei de până la tranziția la regimul special al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informațională, precum și în cazul tranziției de la regimul special la regimul general de impozitare, în cazul în care achitarea acestora în adresa angajaților are loc după tranziție?
Detalii
06
06 2018
878

Activitatea operaţională şi plăţile regulatorii

Conform art.6 alin. (1) lit. h) din Legea nr.192/1998, agenții de asigurare –persoane juridice achită la CNPF plati regulatorii lunare în volum de 1% din comision. Fiind platitori conform IVAO, din ce suma trebuie să achitam 4% – din comisionul obţinut sau din comisionul redus cu acest procent?
Detalii
25
05 2017
643

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul trecut a fost executat în sumă de 150 605 90,0 mii lei

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei din 24 mai Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016. Conform datelor din Raport, la partea de venituri, bugetul a fost executat în sumă de 150 505 90,0 mii lei, cu 12,1 % sau cu 1628113,8 mii lei mai mult faţă de anul precedent.
Detalii
04
08 2015
627

Venitul Băncii Republicane din Transnistria este de 32 ori mai mic decît în anul trecut

Banca Republicană din Transnistria (BRT) a acumulat în primul semestru un venit puţin mai mare de 2 mil. ruble ($181,6 mii) faţă de 64,68 mil. ($5,8 mil.) din anul trecut.

Potrivit agenţiei «Infotag», cu referire la balanţa BRT, la 1 iulie activele şi pasivele sale constituiau 2,98 mlrd. rub. ($268,5 mil.), diminuîndu-se într-un an cu 541 mil. rub. ($48,7 mil.).
Detalii