20
02 2018
692

Nomenclatorul birourilor vamale, extins

Serviciul vamal, prin Ordinul nr.72-O din 14 februarie curent, a introdus modificări în Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale, aprobat prin Ordinul autorităţii nr. 346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Modificarea ţine de necesitatea completării Anexei nr.8 la ordinul indicat cu un nou cod – 3180 – ce se referă la subzona Comrat a Zonei Antreprenoriatului Liber Valkaneș şi reiese din modificarea Legii nr.139 din 13.07.2017 pentru modificarea art. 1 din Legea nr.1527/1998.
Detalii
17
10 2017
994

Referitor la regimul de impozitare cu TVA a unui comision

Societatea cu răspundere limitată„X” a încheiat contract de mandat cu o persoană juridică nerezidentă (rezident al Ucrainei). Conform condițiilor contractului „X” SRL (mandatar) va presta nerezidentului (mandant) servicii de procurare și vânzare a produselor agricole, fiind obligată să acționeze în numele și pe contul mandantului. SRL are subdiviziune în zona economică liberă unde s-au depozitat și de unde apoi s-au realizat produsele agricole achiziționate în numele mandantului.

Pentru serviciile de mandat societatea încasează comision. Care este regimul de impozitare cu TVA a comisionului încasat de aceasta pentru serviciile prestate nerezidentului în baza contractului de mandat?

Detalii
14
08 2017
607

Aportul ZEL în economia ţării

Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat analiza activităţii zonelor economice libere din ţară pentru semestrul I al anului curent. Conform datelor prezentate, cea mai mare cotă a investiţiilor realizate aparţine ZEL „Bălți” – 36,4%, pe locul doi s-a plasat ZEL „Ungheni-Business” cu 23% și locul trei, cu 22,1%, aparţine ZAL „Expo-Business-Chişinău”.

Volumul total al investițiilor în zonele economice libere (ZEL), pe întreaga perioadă de activitate ale acestora, la 1 iulie 2017 a constituit $305,3 mil., cu 26,5% mai mult decât la situația din 1 iulie 2016. În primul semestru al anului curent, în zonele economice libere au fost investite $22,1 mil.
Detalii
07
08 2017
717

Parcul de Producţie „Valkaneş”, extins

Legea ce prevede includerea în componența ZAL Parcul de Producţie „Valkaneş” adouă subzone noi cu un teren de peste 92 ha, precum și decretul Președintelui de promulgare a respectivei legi, au fost publicate în Monitorul Oficial, nr. 277-288 din 4 august curent.
Detalii
27
07 2017
1119

Aeroportul Internațional Mărculești, retras din administrarea Ministerului Apărării

Decizia Guvernului privind transmiterea întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Mărculești din administrarea Ministerului Apărării în cea a Ministerului Economiei a intrat în vigoare, fiind publicată în ediţia MO din 21 iulie.

ÎS Aeroportul Internațional Mărculești a fost fondată în 2004 și are o suprafață de peste 265 hectare. Totodată, dispune de o infrastructură complexă. Acest fapt a determinat crearea, în baza acestei întreprinderi de stat, a unei zone economice libere.
Detalii
17
07 2017
1046

ZAL „Valkaneş”, prin extindere, atrage noi investitori

În componenţa Zonei Antreprenoriatului Liber — Parcul de Producţie „Valkaneş” urmează a fi incluse două terenuri atractive pentru investitori.

Proiectul de lege ce prevede extinderea zonei a fost votat în lectură finală în şedinţa Parlamentului din 14 iulie.

Astfel, zona va fi completată cu 50,3 ha de teren din municipiul Comrat și cu circa 41,96 ha în orașul Ceadâr-Lunga.
Detalii
11
07 2017
763

ZAL PP „Valkaneș”, în aşteptarea administratorului principal

Ministerul Economiei anunță prelungirea termenului limită de depunere a documentelor pentru concurs de selectare a candidaturii pentru ocuparea funcției vacante de administrator principal al Zonei Antreprenoriatului Liber — Parcul de Producție „Valkaneș”. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este prelungit până la data de 7 august 2017, ora 16:00.
Detalii
27
06 2017
746

Parcul de producție „Valkaneș” va fi extins cu peste 92 ha

În ședința din 23 iunie 2017, Guvernul a avizat pozitiv o inițiativă legislativă
parvenită din partea unui grup de deputați, ce are drept scop accelerarea dezvoltării social-economice a UTA Găgăuzia, în partea ce ține de dinamizarea activității Zonei Antreprenoriatului Liber — Parcul de producție „Valkaneș”.

Astfel, Zona Antreprenoriatului Liber va fi completată cu 50,3 ha din municipiul Comrat și cu 41,9 ha din orașul Ceadâr-Lunga.
Detalii