16
07 2021
164

28.13.8 Cum se determină locul livrării serviciilor de telefonie mobilă, prestate către rezidenții ZEL?

 În conformitate cu prevederile din Codul fiscal nr.1163/1997:
- Se scutesc de TVA cu drept de deducere mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia (art.104 lit.f));


Detalii

24
06 2021
243

28.13.7 Care regim fiscal privind TVA urmează a fi aplicat serviciilor de evacuare a deșeurilor din Zona Economică Liberă, prestate rezidentului ZEL?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163/1997:
  • livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe [...] (art.93 pct.4));

  • Detalii
26
05 2021
253

TVA pentru serviciile de evacuare a deșeurilor prestate rezidentului ZEL

Urmează oare a fi scutite de TVA cu drept de deducere serviciile de evacuare și transportare a deșeurilor prestate unui rezident al zonei economice libere de către un nerezident al ZEL ce își are sediul pe teritoriul RM?

 

Conform art.104 lit.f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în ZEL din restul teritoriului vamal al RM se scutesc de TVA cu drept de deducere. Astfel, în vederea aprecierii regimului fiscal aferent serviciilor specificate, urmează a fi stabilit locul efectiv de prestare a acestor servicii.

 


Detalii

15
01 2021
776

Planul controalelor activității rezidenților ZEL pentru anul 2021

Pe parcursul anului curent vor fi verificați 33 de rezidenți ai zonelor economice libere, potrivit Planului controalelor asupra activității rezidenților ZEL pentru anul 2021 care a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali din 14 ianuarie curent. Comparativ cu anul 2020, controalelor vor fi supuși mai puțin rezidenți, în Graficul controalelor pentru anul precedent fiind incluși 66 întreprinderi din cadrul ZEL.
 
Astfel, în Planul controalelor pentru anul 2021 din zona antreprenoriatului liber „Expo-Business-Chișinău” sunt incluși 10 rezidenți, din cadrul ZEL „Bălți”
Detalii
25
09 2020
298

ZEL „Ungheni-Business” va fi extinsă

În localitatea Pârlița, raionul Ungheni, va fi creată o subzonă a Zonei Economice Libere „Ungheni-Business”. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea articolului nr. 1 din Legea privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”.

 

Conform proiectului, acestei zone i se vor transmite în folosință două terenuri cu suprafața de 2,1271 ha și, respectiv, 3,76 ha, amplasate în extravilanul satului Pârlița.

Detalii
07
09 2020
880

CFV20: apariția obligației fiscale și scutirea de plata contribuției

În luna august s-au produs două evenimente importante în domeniul reglementării modului de calculare și achitare a contribuției în Fondul viei și vinului de către întreprinderile producătoare de produse vitivinicole. Acestea sunt:
- publicarea în Monitorul Oficial din 7 august 2020 a Legii nr.157 din 20.07.2020 „Cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului și pentru modificarea Legii viei și vinului nr.57/2006”   și
- aprobarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.423  din 15 august 2020 „Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului.”

Detalii