23
06 2022
262

Cesionarea dreptului de superficie în cadrul ZEL

Administrația zonelor economice libere ar putea cesiona dreptul de superficie rezidenților zonei economice, după înregistrarea dreptului său de superficie în registrul bunurilor mobile. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce conține modificări la Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere și are drept scop eficientizarea activității ZEL.
 
Astfel, nu doar proprietarii de teren, dar și alți deținători ai dreptului de construire, cum ar fi cei care dețin dreptul de superficie, vor putea solicita Certificate de urbanism și Autorizații de construire, ceea ce va permite rezidenților ZEL să-și realizeze proiectele investiționale și să elimine impedimentele cu care aceștia se confruntă în obținerea actelor respective.


Detalii

13
06 2022
539

Impozitul pe venit aferent activității rezidenților Portului internațional liber „Giurgiulești”

Este bine cunoscut faptul că, investițiile străine reprezintă o sursă importantă de creștere economică și ajută la crearea de locuri de muncă. În scopul creării unei  platforme importante în atragerea investițiilor străine, au fost create Zone economice libere1 (în continuare – ZEL). În același scop, au fost create Portul internațional liber „Giurgiuleşti” (denumit în continuare - PILG) și Aeroportul internațional liber „Mărculeşti”, care au un șir de particularități ale zonei economice libere.  Pentru realizarea obiectivelor asumate, statul a acordat atât ZEL, cât și celor 2 porturi internaționale regimuri preferențiale de stimulare a activității de întreprinzător prin oferirea de facilități de ordin fiscal și vamal.


Detalii

03
06 2022
179

40.6.2 Care este modalitatea de ajustare a TVA anterior deduse, aferente mărfurilor/serviciilor procurate, ce se utilizează pentru efectuarea exportului sau livrărilor asimilate exportului, inclusiv în Portul Internațional Liber Giurgiulești și în ZEL, a uleiului de floarea soarelui (poziția tarifară 1512) în perioada stării de urgență, începând cu 19 mai 2022?

 Conform pct.7 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.21 din 18 mai 2022, prin derogare de la
Detalii

03
06 2022
262

40.6.1 Care este regimul TVA aplicabil exportului de ulei de floarea soarelui (poziția tarifară 1512), inclusiv la livrarea acestuia în Portul Internațional Liber Giurgiulești și în ZEL, începând cu 19 mai 2022 până la expirarea stării de urgență?

Conform pct.6 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.21 din 18 mai 2022, prin derogare de la prevederile art.104 lit.a) din Codul fiscal, pe perioada stării de urgență, începând cu 19 mai 2022, exportul și livrarea asimilată exportului, inclusiv în Portul Internațional Liber Giurgiulești și în Zonele Economice Libere, a uleiului de floarea soarelui (poziția tarifară 1512), se scutește de TVA fără drept de deducere.

01
03 2022
743

Aprecierea plafonului pentru înregistrarea ca subiect al TVA la livrările efectuate în ZEL

Agentul economic, neplătitor de TVA, în perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri în suma ce depășește 1,2 mil. lei, în adresa rezidenților zonelor economice libere. În aceste circumstanțe apare sau nu obligația la entitatea de a se înregistra în calitate de subiect impozabil al TVA?
 
În conformitate cu art.95 alin.(2) lit. a) din Codul fiscal (CF), livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere nu constituie obiect impozabil cu TVA.


Detalii

04
02 2022
370

Nouă organe de control au solicitat verificări la 30 rezidenți ai ZEL

Ministerul Economiei a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului controalelor asupra activității rezidenților zonelor economice libere (ZEL) pentru anul 2022.
 
Potrivit autorilor proiectului, în urma evaluării riscurilor a celor 230 agenți economici – rezidenți ai ZEL, nouă organe de control, inclusiv Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței,
Detalii