12
09 2018
692

Ministerul Finanţelor a abrogat un regulament

Ordinul nr. 43 al Ministerului Finanţelor cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul fiscal din 23 februarie 2017, prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența articolului indicat, a fost abrogat prin Ordinul nr.139 al aceleiaşi autorităţi din 13 august curent.
Detalii
11
05 2018
11218

Carnetele de muncă. Ultima sută de metri

În perioada 15 mai – 15 decembrie 2018, Casa Națională de Asigurări Sociale va efectua scanarea informației din carnetele de muncă, scopul fiind completarea conturilor personale de asigurări sociale ale angajaţilor cu informația privind stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999. Acţiunea va fi realizată drept rezultat al aprobării proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007.

Amintim că prin modificarea Legii nr.123 din 7 iulie 2017 au fost introduse modificări şi la Codul muncii, fiind excluse toate normele referitoare la carnetul de muncă. Conform modificărilor, CNAS şi CNAM urmau să aducă actele sale normative în concordanţă cu noile prevederi.
Detalii
17
04 2018
1737

Formularul MED08, abrogat

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de vineri, 13 aprilie 2018, Ordinul nr. 107-A din 30 martie curent privind abrogarea Ordinului comun al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.30/24-A din 11.02.2005 cu privire la aprobarea formularului MED „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală”.

Acesta și-a pierdut actualitatea odată cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2018 a modificărilor și completărilor în Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,
Detalii
26
02 2018
551

Nomenclatorul codurilor facilităților fiscale, modificat

În Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr.1080 din 10 octombrie 2012 au fost operate modificări, aprobate prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.84 din 16 februarie 2018.

Astfel, în Anexa “Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit ce ţin de neimpozitarea unei părţi a venitului impozabil sau a întregului venit”, se abrogă codul facilităților 4a, stabilit pentru instituţiile medico-sanitare publice şi private.
Detalii
08
11 2017
1913

Raportarea unificată. Care anexe actuale vor fi abrogate

În contextul modificărilor operate la Codul fiscal prin Legea nr.123 din 7 iulie 2017, începând cu 1 ianuarie 2018 contribuabilii vor prezenta o nouă dare de seamă prin care se va declara impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect ce prevede abrogarea unor anexe din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.
Detalii