28
01 2022
618

Și subiecții declarării de avere și interese personale pot solicita de la CNAS certificate doar în format online

Casa Naţională de Asigurări Sociale reiterează că nu eliberează certificate pe suport de hârtie privind cuantumul prestaţiei sociale achitate sau a venitului obținut pentru a depune declarațiile privind impozitul pe venit sau declarațiile de avere și interese personale.
 
Pentru a obține informația solicitată, beneficiarii de prestații sociale care dețin semnătura electronică, inclusiv mobilă, urmează să utilizeze serviciul electronic „Acces CPAS” de pe pagina-web oficială a CNAS www.cnas.gov.md sau să acceseze  Portalul Guvernamental al Cetățeanului, numit MCabinet.


Detalii

26
01 2022
15246

CNAS: verificăm starea contului personal până la etapa de depunere a actelor pentru stabilirea prestațiilor sociale

Persoanele asigurate în sistemul public de asigurări sociale au posibilitatea verificării informației din contul personal de asigurări sociale în mod electronic. Accesul este oferit 24/24 de pe orice dispozitiv conectat la reţeaua Internet prin intermediul Sistemului Informațional Acces CPAS, disponibil pe pagina oficială a CNAS www.cnas.gov.md, reamintește autoritatea. Accesul la informația din contul personal curent este acordat persoanelor asigurate înregistrate în Registrul de stat al evidenței individuale.
 
SI ACCES CPAS oferă fiecărui utilizator de sistem posibilitatea de a vizualiza şi, la necesitate, de a imprima informaţia acumulată la contul personal pentru toată perioada de activitate realizată după 1 ianuarie 1999.
Detalii
18
08 2021
1678

Cum poți verifica informația din contul personal de asigurări sociale în mod electronic?

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că recent a fost lansată o nouă versiune a sistemului informaţional ACCES CPAS, care oferă mai multe posibilități de accesare și vizualizare a stării contului personal de asigurări sociale.

Astfel, indiferent de faptul în care domeniu activează cetăţeanul şi în câte locuri de muncă îşi desfăşoară activitatea, toată informaţia despre achitarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru perioada de după 1 ianuarie 1999 declarată de angajator, se înscrie în conturile personale ale persoanelor asigurate.


Detalii

04
02 2021
930

ACCES CPAS, în suportul subiecţilor declarării averii și intereselor personale

Verificarea informației din contul personal de asigurări sociale de către persoanele asigurate care dispun de parola de acces la contul personal sau semnătură electronica este o oportunitate oferită de Casa Națională de Asigurări Sociale, la utilizarea aplicației ACCES CPAS.
 
CNAS amintește că contul personal de asigurări sociale al persoanelor asigurate conține nu doar informația cu privire la contribuțiile de asigurări sociale calculate și achitate de către angajator la bugetului asigurărilor sociale, în temeiul căreia se stabilesc toate prestațiile de asigurări sociale, dar și informația cu privire la prestațiile de asigurări sociale stabilite și plătite de către CNAS direct beneficiarului.

Detalii
08
12 2020
1669

Accesarea datelor din contul personal în scopul stabilirii conforme a prestaţiilor de asigurări sociale

Informaţia care se conţine la contul personal de asigurări sociale, de regulă, este utilă pentru persoanele asigurate care întrunesc condițiile de stabilire a unui drept social (pensie, indemnizaţie) pentru a verifica corectitudinea contribuţiilor de asigurări sociale calculate și plătite la bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Totodată, pe parcursul ultimelor perioade, extrasul din contul personal mai este solicitat și de către angajator pentru confirmarea stagiului de cotizare în cazul necesităţii stabilirii indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă din mijloacele angajatorului pentru primele 5 zile de îmbolnăvire în cazul bolilor obișnuite.


Detalii
29
09 2020
2233

ACCES CPAS 2.0: noi oportunități pentru persoanele asigurate

ACCES CPAS (sistemul prin care cetățenii își pot verifica informația ce ține de asigurările sociale) a fost îmbunătățit cu suportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova și adaptat la noile necesități informaționale. Noua versiune a sistemului a fost lansată astăzi, 29 septembrie 2020.
 
Menționăm că, prima versiune a ACCES CPAS a fost lansată în anul 2010, cu suportul Programului USAID BIZTAR. Pe parcursul ultimilor ani, utilizatorii acestui sistem s-au confruntat cu anumite dificultăți de ordin tehnic la accesarea sistemului, din motivul că tehnologiile utilizate la dezvoltarea acestuia nu erau adaptate la ultimele versiuni ale web-navigatoarelor.

Detalii