05
01 2021
646

Constatarea amiabilă a accidentului pentru persoanele asigurate în străinătate

Comisia Națională a Pieței Financiare propune modificări  la Hotărârea nr. 37/14/2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident


Astfel, în situația în care persoana vinovată de producerea accidentului deține certificatul de asigurare „Carte Verde” (în cazul autovehiculului aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate), pentru asistenţă și/sau recuperarea despăgubirilor părțile se vor adresa la Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule sau la corespondentul desemnat pe teritoriul Republicii Moldova.


Detalii
03
09 2019
2009

Formularul „Constatarea amiabilă a accidentului” va fi oferit de către companiile de asigurare

Începând cu 8 septembrie 2019, va fi pusă în aplicare procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul. În acest sens, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) anunță că șoferii implicați într-un accident rutier vor utiliza formularul ”Constatare amiabilă de accident” în relația cu companiile de asigurare, fără a mai fi necesară documentarea accidentului la poliţie.

Formularul se eliberează la cerere de către compania de asigurări de la care a fost procurată polița de răspundere civilă auto internă (RCA). Acesta urmează a fi completat doar în cazul în care ambii conducători auto implicați în accident dispun de asigurare RCA, prejudiciul nu depășește 10 mii lei și, de comun acord, este stabilită persoana vinovată de producerea accidentului, despre care fapt se fixează în formular. În caz contrar, accidentul urmează a fi documentat de către organele de poliție.
Detalii
22
03 2019
1683

Soluționarea amiabilă a accidentului rutier înlătură răspunderea contravențională

Prin Legea nr. 16 din 15 februarie 2019 privind modificarea unor acte legislative a fost completat Codul contravențional al RM (CC) cu art. 311 și Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, prin includerea prevederilor ce reglementează constatarea amiabilă a accidentului rutier, care au intrat în vigoare la data de 8 martie 2019.

Respectiv, art. 2 din Legea nr. 414 prevede că constatare amiabilă a accidentului de autovehicul este o procedură simplificată şi benevolă de documentare a accidentului de autovehicul soldat doar cu daune materiale nesemnificative, prin completarea şi semnarea de către conducătorii de autovehicule implicaţi în accident a formularului “Constatare amiabilă de accident”, stabilit de autoritatea de supraveghere.
Detalii
22
06 2018
1092

Majorarea sancțiunilor pentru încălcarea regulilor de circulaţie

Neacordarea priorității de trecere a pietonilor și bicicliștilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate aflate pe sensul de deplasare a autovehiculului ar putea fi sancționată cu amendă de la 12 la 24 unități convenționale și cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. La moment aceasta se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 UC și cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.

Dacă șoferul va săvârși repetat, în cursul unui an calendaristic, aceiaşi infracțiune, va fi pedepsit cu o amendă de la 40 la 60 UC și cu aplicarea a 6 puncte de penalizare.
Detalii
02
04 2018
892

Majorarea costului contravenţiilor pentru moldoveni nu contează

Majorarea costului unităţii convenționale de la 20 de lei la 50 de lei în anul 2017 nu a avut un impact major asupra cetățenilor. Conform unor date prezentate în cadrul Ședinței Platformei de control parlamentar al securității rutiere, numărul de accidente produse nu a scăzut, acesta fiind unul din obiectivele majorării întreprinse.

Majorarea costului nu a adus beneficii din punct de vedere al numărului de accidente produse în Republica Moldova. Deși la buget a crescut suma încasată din penalități, a crescut și numărul penalităților neîncasate.
Detalii
04
03 2015
2886

Сe trebuie să faci pentru a primi la timp despăgubirea de asigurare

Deși în Republica Moldova, conform legislației naționale, este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și toți posesorii de autovehicule sunt obligați să achite cu regularitate primele de asigurare, aceștea, la survenirea cazurilor asigurate (la producerea accidentelor rutiere), întâmpină mari dificultăți în ridicarea despăgubirilor de asigurare, din cauza practicilor defectuoase ale unor companii de asigurări, care frecvent dau dovadă de un comportament de rea-credință vis-a-vis de persoanele păgubite.
Detalii