02
02 2015
1729

ORDIN IFPS NR. 1812 din 31.12.2014 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

02
02 2015
1188

5. (4.10.8) Care subiecți ai impunerii cu accize au obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?

În conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal, obligația de prezentare a Declarației o au subiecții impunerii care importă mărfuri supuse accizelor (pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403).
Detalii
02
02 2015
1118

4. (4.10.9) Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?

Nu, deoarece în conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (1) din Codul fiscal obligația de prezentare a Declarației privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403
Detalii
02
02 2015
998

3. (4.3.15) Este obligat subiectul impunerii cu accize importator de mărfuri, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, să se înregistreze ca plătitor de accize cu obținerea certificatului de accize de la organul fiscal?

Reieșind din prevederile art. 126 alin. (1) din Codul fiscal obligațiunea de solicitare (primire) a certificatului de accize se răsfrânge doar asupra persoanelor juridice şi persoanelor fizice
Detalii
02
02 2015
962

2. (4.10.10) Urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform Declarației (Forma TDSA 14), mărfurile supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului?

În conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (4) din Codul fiscal, declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin.(2) din articolul nominalizat se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
Detalii
02
02 2015
1228

1. (4.10.11) Obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) se răsfrânge asupra subiecților impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403?

Prevederile art. 1251 din Codul fiscal obligă subiecții impozabili importatori să prezinte Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14).
Detalii
23
12 2014
1570

Nou! Formular pentru importatorii de mărfuri supuse accizelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 23 decembrie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 17.12.2014, prin care a fost aprobat formularul Declaraţiei „TDSA14" (Ţigări Diferenţa Stoc Accize) şi a Instrucţiunii privind modul de completare a acesteia.

Astfel, subiecţii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 2403, 240290000, vor fi obligaţi să completeze şi să prezinte acest formular, nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea stocului de produse menţionate.
Detalii
23
12 2014
1600

Atenţie, Luni, la data de 29 decembrie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Luni, 29.12.2014, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (IRV 14) şi a Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (CNOTAR14), TVA (TVA 12), Accize (ACZ 09) şi alte taxe (PSV, TTM). Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 29 decembrie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.
Detalii