21
10 2021
554

CNAS: termenul limită de achitare a contribuțiilor expiră la 25 octombrie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 25 octombrie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
    Detalii
22
07 2021
583

Termenul de declarare și achitare a CAS expiră pe 26 iulie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că, ținând cont de prevederile Codului civil, dacă ultima zi a termenului de prezentare a dării de seamă și achitare a obligației este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul stabilit expiră în următoarea zi lucrătoare. Astfel, data de 26 iulie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 

Categoriile plătitorilor sunt stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

13
01 2021
6372

Terminalele POS: obligația instalării în cazul achitărilor efectuate atât în numerar, cât și prin virament

Agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de creditare nebancară) sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale de plată fără numerar ale băncilor comerciale și/sau societăților de plată licențiate de Banca Națională a Moldovei şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, pe parcursul anului calendaristic precedent, veniturile din vânzări cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă și control au depăşit suma de 500 000 de lei, prevede noua redacție a art. 71 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprindere (Legea nr.845/1992) care a intrat în vigoare 1 ianuarie 2021.

Detalii
22
12 2020
536

(5.2.8) Cine are obligația de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor gajate transmise în posesia creditorului gajist?

Pentru bunurile imobiliare gajate obligația de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare revine proprietarului acestora, chiar și în condițiile în care bunurile se află în posesia creditorului gajist (art.277 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal).

(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 15/2-06/464 din 01.12.2020)

22
12 2020
10091

Modul de calculare și achitare a CAS și PAM pentru luna decembrie 2020

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (PAM) din plățile salariale și alte recompense aferente perioadelor de până la 31 decembrie 2020, care vor fi achitate în folosul angajaților/altor persoane fizice pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii după data de 1 ianuarie 2021 (atât primele datorate de angajați, cât și cele datorate de angajatori) se vor calcula și se vor achită cu aplicarea prevederilor legislației în vigoare la data de 31 decembrie 2020, prevede Legea nr.224 din 4 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative publicată astăzi, 22 decembrie, în MO.
 
Amintim, prin Legea nr.60/2020 au fost aprobate noi reglementări ce vizează reforma sistemului de asigurare socială și de asigurare medicală.
Detalii
27
03 2020
1196

5. (40.1) Pentru care subiecți sunt extinse termenele de prezentare a Dărilor de seamă și de achitare a impozitelor și taxelor pentru anul 2019?

Prevederile pct. 26 alin. (1)-(3) al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020 extinde termenul obligațiilor fiscale pentru:

— întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, urmează să declare și achite impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 — pînă la 25 aprilie 2020;
Detalii
27
03 2020
1202

2. (40.4) Care este termenul de achitare a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020?

Pentru contribuabilii care au obligația de a achita impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate (conform art.84 din Codul fiscal), termenul de achitare constituie pînă la data de 25 iunie 2020 pentru primul trimestru al anului 2020. (pct. 26 alin. (2) al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020)