05
11 2016
1033

În cazul în care mărfurile (produsele) și-au pierdut calitățile de consum în timp, și ca rezultat nu pot fi utilizate în activitatea de întreprinzător, TVA aferent acestora se va permite spre trecerea în cont?

Conform prevederilor art. 102 alin. (1) din CF, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.
Detalii
26
10 2016
1180

Privind deducerea dobânzilor de la împrumuturile de mijloace băneşti

Entitatea „M” SRL pentru a-şi desfăşura activitatea este nevoită să recurgă la împrumuturi de mijloace băneşti de la persoane fizice şi juridice rezidente care nu sunt interdependente cu aceasta. Pentru împrumuturile respective entitatea „M” SRL calculează şi achită dobândă. Cum urmează să deducă dobânzile respective entitatea ținând cont de faptul că pe parcursul anului curent BNM a modificat rata de bază şi ratele de dobândă la instrumentele de reglementare monetară? De asemenea este posibilă deducerea dobânzilor calculate şi reflectate în evidenţa contabilă la cheltuieli dar neachitate beneficiarilor (persoane fizice şi juridice) în anul curent?
Detalii
22
09 2016
605

Cu privire la aplicarea legislației fiscale în partea ce ține de calcularea TVA în condițiile prevederilor art. 102 alin. (3) din Codul fiscal

În cazul procurărilor destinate efectuării atît a livrărilor impozabile, cît și a livrărilor scutite de TVA este necesar a efectua revizuirea proratei definitive în anii ulteriori? Se supune recalculării, la efectuarea ulterioară a livrărilor, procurările aferente cărora au avut loc în anul (anii) precedenți și nu au putut fi calificate drept fiind destinate în exclusivitate livrărilor impozabile sau în exclusivitate livrărilor scutite de TVA, suma TVA, trecută în cont, apreciată în baza proratei definitive pentru anul (anii) precedenți?

Modul de determinare a mărimii trecerii în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori de TVA pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor mixte este prevăzut de art. 102 alin. (3) din CF.
Detalii
05
08 2016
1657

Calculul, trecerea în cont și achitarea TVA

Ai întrebări legate de calcularea corectă și trecerea în cont a sumei TVA? Vino să învățăm împreună la seminarul practic „Calculul, trecerea în cont și achitarea T.V.A”.

Seminarul va avea loc în data de 16 august, începând cu ora 09:00, iar înregistrarea se face accesând linkul: goo.gl
Detalii
04
08 2016
579

Conturile MoldATSA au fost deblocate

Mijloacele financiare acumulate de Întreprinderea de Stat MoldATSA la Eurocontrol au fost deblocate.

Asta după ce instanța de judecată din Belgia a luat o decizie în acest sens, în urma eforturilor depuse de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dar și conducerea Consiliului de Administrație al întreprinderii.
Detalii