22
09 2016
661

Cu privire la aplicarea legislației fiscale în partea ce ține de calcularea TVA în condițiile prevederilor art. 102 alin. (3) din Codul fiscal

În cazul procurărilor destinate efectuării atît a livrărilor impozabile, cît și a livrărilor scutite de TVA este necesar a efectua revizuirea proratei definitive în anii ulteriori? Se supune recalculării, la efectuarea ulterioară a livrărilor, procurările aferente cărora au avut loc în anul (anii) precedenți și nu au putut fi calificate drept fiind destinate în exclusivitate livrărilor impozabile sau în exclusivitate livrărilor scutite de TVA, suma TVA, trecută în cont, apreciată în baza proratei definitive pentru anul (anii) precedenți?

Modul de determinare a mărimii trecerii în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori de TVA pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor mixte este prevăzut de art. 102 alin. (3) din CF.
Detalii
05
08 2016
1744

Calculul, trecerea în cont și achitarea TVA

Ai întrebări legate de calcularea corectă și trecerea în cont a sumei TVA? Vino să învățăm împreună la seminarul practic „Calculul, trecerea în cont și achitarea T.V.A”.

Seminarul va avea loc în data de 16 august, începând cu ora 09:00, iar înregistrarea se face accesând linkul: goo.gl
Detalii
04
08 2016
631

Conturile MoldATSA au fost deblocate

Mijloacele financiare acumulate de Întreprinderea de Stat MoldATSA la Eurocontrol au fost deblocate.

Asta după ce instanța de judecată din Belgia a luat o decizie în acest sens, în urma eforturilor depuse de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dar și conducerea Consiliului de Administrație al întreprinderii.
Detalii
25
07 2016
1453

Despre regim de T.V.A. pentru serviciile de consultanță, acordate de o companie rezidență a Germaniei, beneficiarului din Moldova

Se va califica ca import de servicii serviciile de consultanță, acordate de o companie rezidentă a Germaniei, beneficiarului din Moldova si cind apare obligația de achitare a T.V.A. ?

Aplicarea regimului fiscal aferent T.V.A. pentru prestarea serviciilor derivă din specificul și natura operațiunilor economice.
Detalii
06
07 2016
890

Privind aplicarea reducerii în mărime de 15% la impozitul pe bunurile imobiliare la prezentarea calculului corectat

Întreprinderea noastră deţine mai multe bunuri imobiliare, amplasate pe teritoriul mai multor unități administrativ teritoriale. Pentru toate obiectele a fost efectuat calculul impozitului pe bunurile imobiliare aplicînd cota stabilită de primăria în raza căreia sunt amplasate acestea şi a fost achitat impozitul pînă la 30 iunie.
În conformitate cu prevederile Codului fiscal, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie al anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Detalii
25
06 2016
4071

Achitarea impozitului pe imobil prin Mpay

Vă reamintim că 30 iunie este termenul limită pentru a achita impozitul pe bunurile imobiliare și cel funciar pentru anul 2016 cu reducerea de 15%. Achitarea poate fi realizată în baza avizului de plată primit, prin intermediul băncilor comerciale, oficiilor poștale sau on-line accesînd serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

Mai jos vă prezentăm instriucțiunea pas cu pas pentru a achita impozitul prin Mpay.
Detalii
15
06 2016
1320

Despre obiectul impunerii cu T.V.A. și obligația de achitare a T.V.A. pentru serviciul importat, în cazul cesionării datoriei noului debitor

Reprezintă oare obiect al impunerii cu T.V.A. și la cine apare obligația de achitare a T.V.A. pentru serviciul importat, în cazul cesionării datoriei noului debitor?

Drepturile și obligațiile părților în cazul contractelor de preluare a datoriilor sunt reglementate de art. 567 — 571 din Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002 (capitolul III).
Detalii
13
06 2016
1551

Achită prin MPay taxa impozitului pe bunurile imobiliare

30 iunie 2016 — termenul limită de achitarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabilii care doresc o reducere de 15% din suma totală a impozitului.

Pentru cetățenii care nu știu încă, achitare poate fi realizată online, prin serviciul Fișa Imobilului. Vestea și mai bună este că, de acum pot fi evitate inclusiv drumurile la ghișeele băncilor comerciale.
Detalii