25
07 2016
1303

Despre regim de T.V.A. pentru serviciile de consultanță, acordate de o companie rezidență a Germaniei, beneficiarului din Moldova

Se va califica ca import de servicii serviciile de consultanță, acordate de o companie rezidentă a Germaniei, beneficiarului din Moldova si cind apare obligația de achitare a T.V.A. ?

Aplicarea regimului fiscal aferent T.V.A. pentru prestarea serviciilor derivă din specificul și natura operațiunilor economice.
Detalii
06
07 2016
845

Privind aplicarea reducerii în mărime de 15% la impozitul pe bunurile imobiliare la prezentarea calculului corectat

Întreprinderea noastră deţine mai multe bunuri imobiliare, amplasate pe teritoriul mai multor unități administrativ teritoriale. Pentru toate obiectele a fost efectuat calculul impozitului pe bunurile imobiliare aplicînd cota stabilită de primăria în raza căreia sunt amplasate acestea şi a fost achitat impozitul pînă la 30 iunie.
În conformitate cu prevederile Codului fiscal, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie al anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Detalii
25
06 2016
3184

Achitarea impozitului pe imobil prin Mpay

Vă reamintim că 30 iunie este termenul limită pentru a achita impozitul pe bunurile imobiliare și cel funciar pentru anul 2016 cu reducerea de 15%. Achitarea poate fi realizată în baza avizului de plată primit, prin intermediul băncilor comerciale, oficiilor poștale sau on-line accesînd serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

Mai jos vă prezentăm instriucțiunea pas cu pas pentru a achita impozitul prin Mpay.
Detalii
15
06 2016
1217

Despre obiectul impunerii cu T.V.A. și obligația de achitare a T.V.A. pentru serviciul importat, în cazul cesionării datoriei noului debitor

Reprezintă oare obiect al impunerii cu T.V.A. și la cine apare obligația de achitare a T.V.A. pentru serviciul importat, în cazul cesionării datoriei noului debitor?

Drepturile și obligațiile părților în cazul contractelor de preluare a datoriilor sunt reglementate de art. 567 — 571 din Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002 (capitolul III).
Detalii
13
06 2016
1474

Achită prin MPay taxa impozitului pe bunurile imobiliare

30 iunie 2016 — termenul limită de achitarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabilii care doresc o reducere de 15% din suma totală a impozitului.

Pentru cetățenii care nu știu încă, achitare poate fi realizată online, prin serviciul Fișa Imobilului. Vestea și mai bună este că, de acum pot fi evitate inclusiv drumurile la ghișeele băncilor comerciale.
Detalii
02
06 2016
1025

Beneficiați de 15 % reduceri la achitarea integrală

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că la achitarea obligaţiei fiscale integrale aferente impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar, pînă la data de 30 iunie 2016, contribuabilii beneficiază de dreptul la o reducere în mărime de 15% a sumei impozitului calculat pentru anul curent.
Detalii
19
05 2016
904

6. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic nerezident achită dividende agentului economic rezident

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

6.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat, obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

La primirea venitului sub formă de dividende pentru perioada fiscală de pînă la 01.01.2008 din partea agentului economic nerezident, agenții economici rezidenți în baza documentelor corespunzătoare (decizia adunării generale a acționarilor
Detalii
19
05 2016
842

5. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic nerezident achită dividende persoanei fizice rezidente

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

5.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

Venitul obținut din afara Republicii Moldova pentru perioada de pînă la 01.01.2008 în folosul persoanei fizice rezidente urmează a fi inclus în venitul impozabil și urmează a fi supus impozitării, conform prevederilor lit. c) alin. (1) art. 14 din CF
Detalii
18
05 2016
892

4. Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor. Agentul economic rezident achită dividende agentului economic nerezident

Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor

4.1. Achitarea dividendelor în perioada anului 2016 aferente profitului nerepartizat, obținut în perioadele fiscale de pînă la 01.01.2008.

În aceste cazuri, la achitarea dividendelor perioadei de pînă la data de 01.01.2008 în folosul agentului economic nerezident se vor aplica aceleași prevederi ca și la achitarea dividendelor în folosul persoanelor fizice – nerezidente, care au fost prezentate la pct. 3.1. din articolul în cauză.
Detalii