05
05 2016
1421

Rugăm să ne clarificați, dacă Societatea cu răspundere limitată care deține ,,Licență de activitate” pentru colectarea resturilor și deșeurilor de metale feroase, urmează să achite și taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului fiscal:

  1. subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi de comerț şi/sau de prestări servicii (art. 290 lit. e));

Detalii
28
03 2016
1714

Impozitul pe avere va fi achitat de 3322 de persoane, dintre care 98% sunt din Chișinău

Impozitul pe avere va fi achitat în 2016 de 3322 de persoane, sau cel puțin de atâtea ar trebui achitat potrivit estimărilor Serviciului Fiscal Principal de Stat. 98 la sută dintre contribuabilii pasibili de a achita acest impozit își au imobilul înregistrat în municipiul Chișinău, lucru confirmat și de Veronica Herța, șef direcția Finanțe în cadrul Primăriei Chișinău.
Detalii
15
02 2016
2565

Cu privire la sumele TVA aferente investițiilor (cheltuielilor) capitale achitate prin intermediul conturilor bancare

Se iau oare în considerație sumele T.V.A. trecute în cont, achitate în numerar în baza unui contract de cesiune a creanțelor, prin prisma prevederilor art. 1011 din CF, la aprecierea sumei T.V.A. spre restituire pe investiții (cheltuieli) capitale?


În conformitate cu prevederile art. 1011 alin. (2) din CF, subiecții impozabili stipulați la alin. (1) și (11) care au o depășire a sumei T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitată la procurarea valorilor materiale, serviciilor față de suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depășirii date.
Detalii
11
02 2016
2632

Privind dreptul la restituirea TVA

Întreprinderea a efectuat investiții capitale în utilaj de producție. Achitarea cu furnizorul utilajului s-a efectuat prin „barter” (livrarea producției agricole). Putem oare beneficia de restituirea T.V.A. pentru investițiile capitale efectuate?

Potrivit prevederilor art. 1011 alin. (2) din CF, suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma T.V.A., achitată prin intermediul contului bancar pentru valorile materiale, serviciile ce țin de investițiile (cheltuielile) capitale.
Detalii
08
02 2016
1044

Raportul general al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare pentru anul 2015

În vederea respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderii măsurilor de contracarare a fenomenului „muncii la negru” şi a practicii de achitare a salariilor „în plic”, având ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, aprobat prin ordinul comun IFPS nr.393, ISM nr. 12-a, IGP nr. 82, CNSM nr.150 din 05.05.2015, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins, în perioada 01.01.2015 — 31.12.2015, un şir de acţiuni conform competenţelor.
Detalii
14
01 2016
1527

Premierul interimar a cerut să fie stopată practica de includere în facturi a unor cantități suplimentare de gaze

Premierul interimar, Gheorghe Brega, a cerut în ședința de astăzi a Guvernului vicepremierului, Stephane Bride, ministrul în exercițiu al Economiei, modificarea de către ANRE în termen de o săptămînă a regulamentului privind furnizarea gazelor în corespundere cu legislația în vigoare, pentru a evita includerea în facturile achitate de populație a unor consumuri suplimentare, informează Moldpres.
Detalii