24
10 2018
375

MTender: economii anuale de circa 1 mld. lei

Din 17 octombrie 2018 – data lansării Sistemului Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (MTender) la scară națională și până în prezent, au fost anunțate 120 de licitații prin intermediul acestui sistem, care includ achiziții de peste 100 mil. lei. Informația a fost oferită de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul conferinței organizate cu ocazia desfășurării atelierului regional privind achizițiile publice pentru țările din Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Caucaz.

Menționăm că, în perioada 23-25 octombrie, Ministerul Finanțelor al RM și Secretariatul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) organizează un atelier de lucru regional
Detalii
19
09 2018
444

Cursuri de instruire: SIA ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a dat start instruirilor pentru autoritățile participante la programul de utilizare experimentală a noului sistem informațional ”Registrul de stat al achizițiilor publice”.

Începând de marți, 18 septembrie, CTIF organizează zilnic, până la sfârşitul lunii septembrie, cursuri de instruire privind utilizarea experimentală a sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA MTender) pentru responsabilii de achizițiile publice din cadrul a 42 de autorități publice centrale care participă la acest program. Cursurile sunt ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF, participarea la ele fiind gratuită.
Detalii
30
08 2018
588

Reglementarea utilizării sistemului MTender

Regulamentul ce stabilete regulile de utilizare al Sistemului MTender este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor.

Documentul a fost elaborat în scopul organizării și desfășurării procedurilor de achiziție publică și proceselor aferente acestora, formarea registrului contractelor și procedurilor de achiziție publică, stabilirea cerințelor minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea informațiilor privind procedurile de achiziție publică și celei adiacente, cerințelor minime față de echipamentul tehnic și de program față de utilizatorii sistemului MTender.
Detalii
04
07 2018
1609

DUAE în achizițiile publice

La momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor în cazul achizițiilor publice se va depune și Documentul unic de achiziții european (DUAE). Acesta este o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară, în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice, ce confirmă că operatorul economic îndeplinește anumite condiții.

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice, elaborat cu scopul armonizării cadrului normativ național la acquis-ul comunitar.
Detalii
26
03 2018
683

Primele tranzacții de achiziție publică deplină în sistemul MTender

Ministerul Finanțelor și Inspecția Financiară au perfectat primele contracte de achiziții publice în format electronic înregistrate la Trezoreria de Stat, folosind sistemul MTender. Aceste tranzacții au fost efectuate totalmente cu utilizarea semnăturii electronice.

Contractele respective de achiziții au parcurs tot ciclul procedurii de achiziții în regim electronic de la planificare până la semnarea și înregistrarea contractului de achiziții publice. Este pentru prima dată când în țara noastră s-a utilizat semnătura electronică elaborată de Centrul de Guvernare Electronică, pentru semnarea contractelor între o autoritate publică și un agent economic.
Detalii
20
03 2018
604

Achiziţiile publice: alte criterii

Proiectul de lege ce stabilește alte criterii de determinare a câştigătorilor în cadrul achiziţiilor publice este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare publică.

Astfel, criterii de atribuire pot deveni: preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preţ și cel mai bun raport calitate-cost. Respectiv, la determinarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurilor de atribuire se stabilesc cele ce au la bază eficiența achiziției pe termen lung, îmbinând aspecte atât de calitate, cât și de cost.
Detalii
20
12 2017
725

Achiziţii publice: Toţi văd totul

Actualul sistem de achiziţii publice electronice SIA „RSAP”, utilizat în Moldova, este tehnologic depășit și nu conține funcționalități care să asigure desfășurarea în formă electronică a întregului proces de achiziții și în același timp diferă conceptual de noul sistem „MTender”.
Detalii
07
09 2017
888

Achiziţiile publice electronice: transparenţă şi eficienţă

Încă o instituție și-a anunțat sprijinul pentru reforma sistemului de achiziții publice din Moldova, demarată anul trecut. Fondul regional de investiții, Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) s-a alăturat altor donatori, precum BERD și Delegația UE, care ajută țara noastră la implementarea unui sistem electronic eficient de achiziții publice.

WNISEF va acoperi toate cheltuielile de finanțare și va transmite gratuit Ministerului Finanțelorun program inovator – modulul electronic Business Intelligence (BI) care va asigura accesul deplin la informațiile de interes public și va genera rapoarte referitor la procedurile de achiziții publice efectuate prin noul sistem MTender. De asemenea, instrumentul propus de Fond va integra și datele pe anii precedenți care sunt disponibile la Agenția de Achiziții Publice. Respectiv, autoritățile centrale și societatea civilă vor utiliza analize comparative pe sistem.
Detalii
28
07 2017
685

Achizițiile publice centralizate, mai accesibile şi transparente

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Regulamentul cu privire la inițierea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții publice.

Documentul conține prevederi referitoare la planificarea procedurilor de achiziții, desfășurarea procedurilor centralizate de achiziție publică, atribuțiile și responsa-biliățile în cadrul procedurilor centralizate de achiziție, prezentarea ofertei, monitorizarea executării contractelor de achiziții publice etc.
Detalii