16
11 2020
377

I.P. „CTIF”: instruiri gratuite pentru specialiștii din domeniul achizițiilor publice

Centrul de instruire în finanțe din cadrul Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a desfășurat instruirea „Achiziții publice” pentru 25 de specialiști din domeniul finanțelor publice. Evenimentul a avut loc online, în perioada 11-12 noiembrie 2020, la inițiativa Ministerului Finanțelor.
 
În cadrul cursului au fost abordate următoarele subiecte-cheie:
  • Cadrul normativ național aferent achizițiilor publice;
  • Obiectivul achizițiilor publice;
  • Etapele procedurii de achiziție publică;
  • Planul de achiziții;
  • Documentația de atribuire.
 

Detalii
13
08 2020
572

Achizițiile publice desfășurate prin procedura de negociere : digitalizare și transparență

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri, 12 august 2020, proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere.

 

Documentul stabilește modul de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri, lucrări și servicii prin procedura de negociere. Prin acesta se urmărește digitalizarea proceselor privind achizițiile publice desfășurate prin procedura de negociere și eliminarea problemelor existente ce țin de lipsa transparenței.

 


Detalii
06
06 2019
511

Consultarea pieței în cadrul achizițiilor publice

În procesul de organizare și desfășurare a consultării pieței în cazul în care va fi preconizată achiziția publică a produselor, serviciilor sau lucrărilor cu grad sporit de complexitate tehnică, financiară, contractuală sau din domenii cu un progres tehnologic rapid vor fi antrenate autoritățile contractante și operatorii economici.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de ordin pentru aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice.
Detalii
19
09 2018
726

Cursuri de instruire: SIA ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a dat start instruirilor pentru autoritățile participante la programul de utilizare experimentală a noului sistem informațional ”Registrul de stat al achizițiilor publice”.

Începând de marți, 18 septembrie, CTIF organizează zilnic, până la sfârşitul lunii septembrie, cursuri de instruire privind utilizarea experimentală a sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA MTender) pentru responsabilii de achizițiile publice din cadrul a 42 de autorități publice centrale care participă la acest program. Cursurile sunt ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF, participarea la ele fiind gratuită.
Detalii
06
08 2018
548

Entitățile cu capital public vor putea contracta credite pe termen lung

Entitățile cu capital public vor putea contracta credite, în scopul reconstruirii entității, procurării bunurilor, introducerii proceselor tehnologice noi sau dezvoltării producerii, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

În Monitorul Oficial din 3 august curent a fost publicată Hotărârea Guvernului privind modificarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public.
Detalii
11
05 2018
998

Amendamente la documentul de licitație privind achiziționarea calculatoarelor și echipamentelor periferice

Proiect: Proiectul de Modernizare a Administrării Fiscale
Nr. de identificare al Proiectului: P127734
Licitația națională competitivă: TAMP/4/NCB-2

1.Se amendează Documentul de licitație (Partea 2), Capitolul II ” Fişa de date privind licitaţia (FDL)” IPO 22.1, prin modificarea termenului limită pentru prezentarea ofertei din 16.05.2018, ora 10:00 în 21.05.2018, ora 14:00.
Detalii
20
03 2018
924

Achiziţiile publice: alte criterii

Proiectul de lege ce stabilește alte criterii de determinare a câştigătorilor în cadrul achiziţiilor publice este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare publică.

Astfel, criterii de atribuire pot deveni: preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preţ și cel mai bun raport calitate-cost. Respectiv, la determinarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurilor de atribuire se stabilesc cele ce au la bază eficiența achiziției pe termen lung, îmbinând aspecte atât de calitate, cât și de cost.
Detalii
09
02 2018
2421

Crearea Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Hotărârea Guvernului ce prevede crearea unei noi instituții care va administra și dezvolta sistemul informațional în domeniile finanțelor publice, achiziții publice, fiscal și vamal a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent.

Astfel, urmează a fi creată Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe prin reorganizarea ÎS „Fintehinform”, ÎS „Fiscservinform” și ÎS „Vamservinform”.

Printre cele mai importante funcții ale noii instituții sunt implementarea mecanismului Ghişeului unic la prestarea serviciilor publice în domeniile de competenţă,
Detalii
30
11 2016
1506

Va fi lansat un proiect-pilot în domeniul achiziţiilor publice electronice

La 1 ianuarie 2017 va fi lansat un proiect-pilot privind implementarea sistemului de achiziţii publice electronice. În acest sens astăzi a fost semnat un Memorandum de colaborare între Ministerul Finanţelor, ONG-urile locale şi reprezentanţii comunităţii de afaceri interesaţi să coopereze în acest segment. Proiectul este lansat cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Detalii