04
05 2022
628

Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice, modificat

În Monitorul Oficial nr. 134 din 29 aprilie 2022 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 279 din 27 aprilie curent pentru modificarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018.

 

Modificările operate derivă din faptul că, din datele și semnalele primite din partea operatorilor economici și autorităților contractante ca părți a contractelor de achiziții publice de lucrări, Republica Moldova se confruntă cu o escaladare a prețurilor din domeniul
Detalii

03
05 2022
507

Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă

Operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică de lucrări cu executare continuă, în baza actualizării prețurilor de cost, se vor efectua de două ori pe parcursul unui an bugetar, în lunile iulie și ianuarie, sau, după caz, la finalizarea și recepționarea lucrărilor realizate conform contractului de achiziție, în baza actualizării prețurilor componentelor prețului de cost.

 

Hotărârea Guvernului nr. 279 din 27 aprilie 2022, prin care au fost operate modificări la Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 aprilie curent și este pusă în aplicare la data publicării.


Detalii

26
04 2022
144

Necesitatea actualizării valorilor contractelor de achiziție publică

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice de lucrări cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an în baza actualizării prețurilor de cost este operarea modificărilor la soldul contractului de achiziție publică ca urmare a aplicării unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractului. Noțiunea va fi inclusă în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, în care Ministerul Finanțelor intenționează să opereze modificări.
 

Potrivit notei proiectului expus pentru consultări publice, modul de ajustare a prețului contractului de achiziție publică de lucrări
Detalii

20
04 2022
567

Indexarea contractelor de achiziții publice: aspecte practice

Potrivit art. 76 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul contractelor de achiziţii publice cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului, conform procedurii stabilite de Guvern, luând în considerare schimbarea preţurilor la componentele preţului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.
 
Totodată, potrivit pct. 3 din Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr. 1129/2018 (în continuare – Regulament),
Detalii
18
04 2022
390

Achizițiile publice în contextul volatilității prețurilor

Ținând cont de dificultățile apărute la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, Ministerul Finanțelor, prin comunicatul nr. 13-09/94 din 14 aprilie 2022 publicat în continuare, vine cu explicații și recomandări atât în adresa autorităților contractante, cât și operatorilor economici.
 
Luând în considerare sesizările primite de la autoritățile contractante și operatorii economici privind problemele apărute în domeniul achizițiilor publice ce țin de imposibilitatea executării contractelor de achiziții publice ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, precum și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina, Ministerul Finanțelor, în calitate de autoritate care promovează politica în domeniu, vine cu următoarele recomandări:


Detalii

17
03 2022
302

Excepție de la procedura de achiziții publice: serviciile de formare profesională

Contractele ale căror obiect este prestarea serviciilor de formare profesională a șomerilor ar putea fi exceptate de la procedura de achiziții publice. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă  prin care se propune completarea art. 5 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
 
La momentul de față formarea profesională se realizează în baza contractelor încheiate între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile de învățământ/centre de instruire învingătoare ale procedurii de achiziții publice.


Detalii

09
02 2022
273

Volumul achizițiilor publice realizate în anul 2021 a constituit 8,4 mld. lei

În rezultatul tuturor procedurilor de achiziţii publice realizate pe parcursul anului 2021 de către autorităţile contractante, au fost încheiate 13450 contracte şi acorduri adiționale, cu 1034 mai multe decât în anul 2020. Cu toate că a sporit numărul contractelor încheiate, volumul general al achizițiilor publice în anul 2021 a înregistrat o scădere cu 6,58% față de anul 2020 și a constituit 8,4 mld. lei,  se constată în Raportul publicat de Agenția Achiziții Publice.
 
După tipul obiectului de achiziție, cele mai multe contracte au fost semnate pentru achiziționarea de bunuri – 9538, ceea ce reprezintă 45,78%, pentru achiziția de lucrări au fost semnate
Detalii
31
01 2022
381

Bune practici: „Interesul” în depunerea unei contestații la ANSC

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015) stabilește, la alin. (1) din art. 82, că orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziţie publică şi care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.

Astfel, chiar dacă Legea nr. 131/2015 nu definește expres noțiunea de „persoană interesată”, în vederea utilizării acestei căi de atac, în aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), contestatorul trebuie să
Detalii

28
01 2022
1534

La 1 februarie expiră termenul-limită de prezentare a dării de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică

Agenția Achiziții Publice reamintește autorităților contractante despre obligația prezentării până marți, 1 februarie curent, a dării de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică.
 
Menționăm, potrivit pct. 24 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mica, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte Agenţiei Achiziţii Publice anual, până la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.


Detalii

26
01 2022
348

Platforma „mtender.md” va fi exploatată din luna februarie 2022

Platforma de achiziții publice a Ministerului Finanțelor – „mtender.md” în cadrul Sistemului informațional autorizat “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” MTender – a fost data în exploatare și va fi accesibilă în rețeaua externă începând cu luna februarie 2022, comunică Ministerul Finanțelor.
 
Noua platformă va permite utilizatorilor să desfășoare proceduri de achiziții publice conform cadrului legal și va putea fi accesată de către persoanele autorizate la următorul link: https://mtender.md.


Detalii