01
07 2020
203

Achiziții publice: Grupul de lucru și Acordul-cadru de atribuire a contractelor

Proiectul  de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice urmează a fi examinat în cadrul ședinței secretarilor generali din 2 iulie curent.
 
Documentul stabilește condițiile generale și specifice privind crearea grupului de lucru în domeniu, care va iniţia şi desfăşura proceduri de atribuire a contractului de achiziție publică pentru satisfacerea necesităţilor autorităţii contractante sau asociaţiei de autorităţi contractante în condițiile în care acstea nu apelează la un furnizor de servicii de achiziții.

Detalii
01
07 2020
207

Formularul standard al DUAE, în vigoare

În cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic va completa și va semna Documentul unic de achiziții european (DUAE) – o declarație pe propria răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 
În Monitorul Oficial din 30 iunie curent a fost publicat Ordinul nr. 72 al Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european.
 

Detalii
30
06 2020
171

Legea achizițiilor sectoriale, publicată

În Monitorul Oficial din 26 iunie curent a fost publicată Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. 
Prevederile acesteia se aplică contractelor de achiziții sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:
a) pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii, precum și pentru concursurile de soluții – 800 mii lei;
b) pentru contractele de achiziții de lucrări – 2 mil. lei;
c) pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice – 1 mil. lei.

Detalii
15
06 2020
702

Cursuri de instruire gratuite și Ghid-video SIA „e-Factura”

Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, organizează cursuri de instruire cu titlu gratuit pentru contribuabili și ghid video de utilizare a sistemului SIA „e-Factura”.

Începând cu data de 1 iulie, curent, în conformitate cu art. 117 alin. (12) din Codul Fiscal pentru agenții economici care participă la operațiunile de achiziții publice apare obligativitatea utilizarii SIA „e-Factura”.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat, de comun cu IP CTIF, organizează cursuri de instruire online, cu titlu gratuit, (vezi anunțul SFS accesând linkul https://www.sfs.md/article.aspx?id=9520 ) în cadrul cărora este prezentat întreg sistemul e-Factura”, și anume:


Detalii
16
06 2020
394

Regulament special: achizițiile publice pentru prevenirea şi controlul COVID-19

Executivul urmează să aprobe Regulamentul cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea şi controlul infecției COVID-19 (Regulament). Proiectul hotărârii de Guvern deja a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat și stabilește că prevederile documentului se vor aplica contractelor de achiziții publice, a căror valoare estimată (fără TVA) va fi egală cu sau mai mare decât 800 mii lei pentru bunuri şi servicii şi 2 mil. lei – pentru lucrări. Normele elaborate vor fi aplicate în cazul în care situația de urgență nu permite respectarea termenelor generale stabilite de Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr.131/2015 ).

Detalii
10
06 2020
720

Integrarea sistemelor de contabilitate ale agenților economici cu noua versiune a sistemului „e - Factura”

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) informează actualii și viitorii utilizatori ai sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice (SIA) „e-Factura” că noua versiune a sistemului, aflată în proces de testare, conține un mecanism nou, modernizat de integrare a sistemelor de contabilitate ale agenților economici cu sistemul „e-Factura” prin intermediul aplicației API e-Factura.


Mecanismul asigură optimizarea proceselor și metodelor de utilizare a aplicației API eFactura prin micșorarea timpului pentru prelucrarea datelor; lichidarea restricțiilor de timp în utilizarea metodelor aplicate; introducerea unor câmpuri noi ce permit identificarea mult mai ușoară și mai operativă a facturilor fiscale descărcate în sistem.Detalii
03
06 2020
431

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, adoptată

La data de 21 mai 2020, Parlamentul RM a aprobat în lectură finala Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, care transpune parțial în legislația națională Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014. Astfel, în sensul acestei legi, achiziție sectorială este achiziționarea, prin intermediul unui contract de bunuri, lucrări sau servicii în sectoarele menționate supra de către una sau mai multe entități contractante de la operatori economici aleși de către aceste entități contractante.
Detalii
29
05 2020
266

Achizițiile publice pe timp de pandemie în Republica Moldova

Contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziție publică rămân executorii și nu se suspendă automat din cauza măsurilor de combatere a Covid-19. Spre deosebire de alte țări, autoritățile din Republica Moldova au altă viziune asupra recunoașterii oficiale a situației generate de COVID-19 drept temei ce ar exclude aplicarea unor penalități în caz de întârzieri sau neexecutare1, nefiind dispuse alte măsuri care ar face mai flexibilă executarea contractelor de achiziții publice2. Astfel, aceste contracte sunt guvernate în continuare de prevederile legale generale, iar autoritățile contractante și operatorii economici trebuie să găsească soluții practice pentru a se adapta la situația de criză.
Detalii