07
08 2018
315

Curtea de Conturi la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) nu a implementat un sistem de management financiar și control funcțional, ceea ce a generat deficiențe în gestiunea proceselor operaționale, menționează Curtea de Conturi în Raportul auditului situațiilor financiare ale CNAA încheiate la 31 decembrie 2017. Hotărârea privind raportul auditului este publicată în Monitorul Oficial din 3 august curent.

Neasigurarea unui sistem de financiar și control functional a afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în rapoartele financiare privind exercițiul bugetar 2017.
Detalii
12
07 2018
557

MTender: concept aprobat

Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice — MTender” a fost aprobat în şedinţa de ieri a Cabinetului de miniștri. Astfel, achizițiile publice vor deveni mai simple, mai eficiente și mai transparente, datorită organizării online a acestora.

Ofertanții vor putea accesa sistemul gratuit, depunând oferte prin completarea unor formulare interactive și să monitorizeze toate etapele ulterioare ale procesului de achiziții publice. Online va avea loc și comunicarea dintre participanții la licitații, fiind reduse riscurile de corupție, iar ofertanții vor economisi timp și bani.
Detalii
04
07 2018
1219

DUAE în achizițiile publice

La momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor în cazul achizițiilor publice se va depune și Documentul unic de achiziții european (DUAE). Acesta este o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară, în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice, ce confirmă că operatorul economic îndeplinește anumite condiții.

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice, elaborat cu scopul armonizării cadrului normativ național la acquis-ul comunitar.
Detalii
23
06 2018
443

Valoarea contractelor de achiziţii încheiate pe un termen mai mare de un an va putea fi ajustată

Proiectul regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Acesta are drept scop stabilirea şi aplicarea unei metode unice transparente şi eficiente pentru ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii.

Necesitatea elaborării Regulamentului a fost dictată de lipsa unui mecanism de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.
Detalii
23
05 2018
1220

Subdiviziunea de audit intern: cel puţin trei unităţi de personal

Un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat de Ministerul Finanţelor pentru înlăturarea lacunelor în procesul de aplicare a cadrului legal aferent controlului financiar public intern, constatate în perioada anilor 2014-2018.

Proiectul urmărește crearea premiselor legislative eficiente pentru dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial în cadrul instituțiilor publice și a funcției de audit intern din sectorul public.
Detalii
17
05 2018
385

Achizițiile publice vor corespunde principiilor OMC

În scopul asigurării îndeplinirii obligațiilor Republicii Moldova și respectării principiilor Acordurilor privind Achizițiile Publice Guvernamentale ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), va fi creat Centrul de notificare și informare al OMC în domeniul achizițiilor publice, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens este propus spre consultare publică.
Detalii
02
05 2018
430

Cinci priorităţi pentru sectorul achiziţiilor publice

Creșterea nivelului de participare a mediului de afaceri la procedurile de achiziții publice, reducerea riscurilor și costurilor corupționale, implementarea mijloacelor electronice la toate etapele procesului de achiziții publice sunt doar câteva dintre acțiunile anticorupționale ce vor fi întreprinse în următorii doi ani în domeniul achizițiilor publice.

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 a fost publicat în Monitorul Oficial din 27 aprilie curent.
Detalii
27
03 2018
352

Penalităţile pentru nelivrarea dispozitivelor medicale pot fi micşorate

Modificări ce țin de domeniul achiziilor publice a medicamentelor sunt propuse spre consultare de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu scopul îmbunătățirii activității și eficientizării managementului în domeniul planificării, achiziționării și distribuirii de către stat a medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitivelor medicale pentru necesitățile sistemului de sănătate.
Detalii
14
02 2018
378

Ghidul proiectelor finanţate de UE

Comisia Europeană a publicat, miercuri, 14 februarie curent, un nou ghid destinat să ajute oficialităţile naţionale, regionale şi locale să organizeze proceduri de licitaţie eficiente şi transparente pentru proiectele finanţate de UE, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Noul ghid, care în curând va fi disponibil în toate limbile, acoperă întregul proces de licitaţie, începând de la pregătirea şi publicarea anunţului până la selectarea, evaluarea ofertelor şi implementarea contactului.
Detalii