19
01 2018
606

Combaterea corupției în achizițiile publice

Proiectul hotărârii Guvernului Privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 este propus pentru consultări publice repetate, care vor dura până la 31 ianuarie, de către Ministerul Finanțelor.
Detalii
20
12 2017
807

La Ministerul Finanțelor a fost numit un nou secretar de stat

Guvernul a numit, în ședința sa de astăzi, pe Viorica Pricop în calitate de secretar de stat al Ministerului Finanțelor în domeniul bunei guvernări, control financiar public intern, contencios, active ale statului, achiziții publice și reglementarea sectorului financiar.
Detalii
20
12 2017
622

Achiziţii publice: Toţi văd totul

Actualul sistem de achiziţii publice electronice SIA „RSAP”, utilizat în Moldova, este tehnologic depășit și nu conține funcționalități care să asigure desfășurarea în formă electronică a întregului proces de achiziții și în același timp diferă conceptual de noul sistem „MTender”.
Detalii
18
12 2017
364

Experţii despre unele riscuri ale finanţelor publice

Reforma lentă a sistemului de achiziții publice este unul din riscurile care pot avea un rol important în domeniul finanțelor publice în anul viitor, se spune în analiza creșterii economice din Moldova, efectuată de Expert-Grup.
Detalii
13
10 2017
417

Drumul de acces spre poligonul de depozitare a deșeurilor din Țînțăreni va fi reparat

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare un proiect de hotărâre cu privire la reparația drumului de acces spre poligonul de depozitare a deșeurilor din comuna Țînțăreni, în care se propune desfășurarea achizițiilor necesare pentru elaborarea documentației de proiect și executarea lucrărilor de reparație a drumului prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice, în scopul urgentării soluționării problemelor de evacuare a deșeurilor menajere din mun. Chișinău.
Detalii
09
10 2017
417

Legislația în domeniul concesiunilor va fi perfectată

Cadrul legal în domeniul concesiunilor va fi actualizat, inclusiv vor fi stabilite noi abordări în raport cu Legea cu privire la concesiuni, aplicabilă pentru realizarea proiectelor de interes public, creșterii eficienței și calității serviciilor și lucrărilor publice. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege, înregistrat în Parlament.
Detalii
08
09 2017
516

ANSC recepţionează contestaţii

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC)informează, că din data de 04 septembrie 2017, recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Agenția recepționează contestațiile prin următoarele mijloace:
Detalii
07
09 2017
738

Achiziţiile publice electronice: transparenţă şi eficienţă

Încă o instituție și-a anunțat sprijinul pentru reforma sistemului de achiziții publice din Moldova, demarată anul trecut. Fondul regional de investiții, Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) s-a alăturat altor donatori, precum BERD și Delegația UE, care ajută țara noastră la implementarea unui sistem electronic eficient de achiziții publice.

WNISEF va acoperi toate cheltuielile de finanțare și va transmite gratuit Ministerului Finanțelorun program inovator – modulul electronic Business Intelligence (BI) care va asigura accesul deplin la informațiile de interes public și va genera rapoarte referitor la procedurile de achiziții publice efectuate prin noul sistem MTender. De asemenea, instrumentul propus de Fond va integra și datele pe anii precedenți care sunt disponibile la Agenția de Achiziții Publice. Respectiv, autoritățile centrale și societatea civilă vor utiliza analize comparative pe sistem.
Detalii
28
07 2017
599

Achizițiile publice centralizate, mai accesibile şi transparente

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Regulamentul cu privire la inițierea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții publice.

Documentul conține prevederi referitoare la planificarea procedurilor de achiziții, desfășurarea procedurilor centralizate de achiziție publică, atribuțiile și responsa-biliățile în cadrul procedurilor centralizate de achiziție, prezentarea ofertei, monitorizarea executării contractelor de achiziții publice etc.
Detalii