11
02 2019
324

DCFTA. Întreabă expertul

În perioada 5 februarie – 21 martie 2019 se desfășoară cea de-a doua etapă a campaniei de informare și asistență pentru agenții economici cu genericul ”DCFTA info: business: Întreabă expertul”.

Evenimentul are drept scop sporirea vizibilității și nivelului de cunoaștere la nivelul mediului de afaceri a prevederilor Acordului de Asociere/ Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și oportunitățile de dezvoltare a companiilor și export în cadrul Acordului de comerț liber cu Uniunea Europeană (UE).
Detalii
15
05 2018
567

Produse cu plusvaloare sporită

În Monitorul oficial din 11 mai curent a fost publicat un decret ce prevede inițierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în configurația comerț, Deciziei Subcomitetului vamal RM – UE cu privire la actualizarea Anexei XXVI și a Deciziei Subcomitetului pentru indicații geografice privind modificarea Anexelor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere.

Modificarea anexelor menționate are drept scop ajustarea legislației naționale la acquis-ul comunitar actualizat, asigurarea conformității Codului Vamal al RM cu normele europene, extinderea termenilor de timp prevăzuți pentru apropierea legislației,
Detalii
10
05 2017
818

Programul legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere RM– UE pentru anul 2017: obiective, directive, legislaţie

Republica Moldova va realiza apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE în ceea ce priveşte dezvoltarea economiei, se menţionează în titlul IV, intitulat „Cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectorială” din Programul Legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017, publicat în Monitorul Oficial, nr. 144-148 din 5 mai 2017.
Detalii
14
04 2017
623

Guvernul luptă cu degradarea solurilor

În anul 2017, lucrări de stopare a degradării solurilor vor fi efectuate doar la un sfert din obiectivele solicitate de administrațiile publice locale.
Guvernul a aprobat, printr-o decizie a sa, Lista obiectivelor și mijloacelor financiare necesare în 2017 pentru realizarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii 2011 – 2020.
Detalii
12
05 2016
763

Patru posturi vamale vor avea asemenea puncte de control

Patru puncte de traversare a frontierei vor avea posturi de control sanitar-veterinar şi fitosanitar moderne, dotate cu laboratoare și echipament de ultimă generaţie, care corespund cerințelor Uniunii Europene înaintate la semnarea Acordului de Asociere și Liber Schimb cu Moldova.
Detalii
28
01 2016
688

Moldova cu restanțe la implementarea Agendei de Asociere cu UE

Mai puțin de o treime din activitățile Agendei de Asociere a Republicii Moldova cu UE au fost pe deplin realizate în ultimele 6 luni. Asta se arată în raportul de monitorizare a implementării Acordului de Asociere realizat de Expert-Grup în colaborare cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Raportul analizează angajamentele asumate de autoritățile naționale în 23 de domenii politice, 15 domenii ce țin de cooperarea economică și cooperarea sectorială și 10 domenii ce țin de Zona de liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.
Detalii