16
12 2020
1206

Accesul SFS la conturile financiare deținute în străinătate de rezidenții Republicii Moldova

Comisia parlamentară de politică externă și integrare europeană a aprobat avizul consultativ privind aprobarea semnării Acordului Multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

 

Documentul are drept scop îmbunătățirea conformării fiscale internaționale prin acordarea asistenței reciproce în domeniul fiscal între statele semnatare și prevede clauze menite să stabilească modalitățile de schimb pentru asigurarea unui flux adecvat de informații. Schimbul va cuprinde datele pentru identificarea persoanei
Detalii
28
01 2019
982

CTIF a stabilit relații de parteneriat cu ACAP

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) au încheiat, săptămâna trecută, un acord de colaborare privind activitățile de perfecționare profesională a contabililor în domeniul finanțelor publice și utilizării tehnologiilor informaționale în contabilitate.

Acordul stabilește obiectivele, domeniile și instrumentele de cooperare între părți, printre care consemnăm: organizarea și participarea în comun la instruiri, seminare, conferințe cu tematici ce vizează finanțele publice și serviciile contabile,
Detalii
15
01 2019
806

CTIF a încheiat un acord de colaborare cu ASEM

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) au încheiat, săptămâna trecută, un acord de colaborare în domeniul formării profesionale și aprofundării cunoștințelor în materie de tehnologii informaționale și aplicare a acestora în dezvoltarea serviciilor publice electronice. Cooperarea este prevăzută pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe același termen, cu acordul părților.

Acordul stabilește obiectivele, domeniile și instrumentele de cooperare între părți, printre care consemnăm: organizarea și participarea în comun la instruiri, seminare, conferințe cu tematici în domeniul IT și securității cibernetice, formarea grupurilor de lucru comune pentru realizarea cercetărilor și/sau soluționarea problemelor legate de implementarea unor proiecte IT.
Detalii
17
07 2017
1350

SIS va asigura protecţia schimbului informațiilor clasificate dintre RM și UE

Acordul dintre RM și UE privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate, semnat la Bruxelles la 31 martie 2017, a fost transmis de Guvern Parlamentului, pentru ratificare. Decizia respectivă a executivului se regăsește în Monitorul Oficial din 14 iulie.

Scopul Acordului nominalizat este de a asigura protecția informațiilor clasificate, schimbate sau produse în procesul de cooperare dintre Părți sau persoanele juridice din statele Părților. Un alt obiectiv constă în stabilirea unui cadru legal de colaborare, ce va reglementa procedurile privind schimbul și protecția informațiilor clasificate din diferite domenii între RM şi UE.
Detalii
16
05 2017
1655

Moldova şi China facilitează comerţul

Pentru a facilita comerțul și a oferi cetățenilor accesul la o piață diversă de produse, guvernele Republicii Moldova și Republicii Populară Chineză au inițiat discuții privind semnarea unui acord de liber schimb, care este o componentă importantă a agendei Regulamentului de lucru al comitetului de cooperare. Anunțul a fost făcut dumunică de către vicepremierul Octavian Calmîc în cadrul ”Belt and Road Forum for International Cooperation”, care se desfășoară în capitala Chinei, orașul Beijing.
Detalii
03
05 2017
850

FMI: Creşterea economică a revenit în Moldova

Consiliul de Directori Executivi al FMI a finalizat prima evaluare a Programului Republicii Moldova, apreciind progresele autorităților de la Chișinău. Astfel, a fost aprobată o nouă tranșă de împrumut, în valoare de circa $21,5 mil., pentru ţara noastră.
Detalii