19
06 2018
285

Moldova-Turcia: Acordul de protejare reciprocă a investițiilor

Acordul între Republica Moldova şi Republica Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 15 iunie curent.

Acordul este structurat din 14 articole și reglementează condiţiile de promovare şi protejare reciprocă a investiţiilor, modul prin care se vor reglementa disputele şi termenii de intrare în vigoare, modificare şi denunţare a instrumentului juridic internaţional în cauză.
Detalii
02
08 2017
818

Utilizarea ajutorului social va fi verificată

Beneficiarul prestației sociale se va obliga să utilizeze ajutorul social în folosul familiei, în mod primordial pentru satisfacerea necesităților privind alimentația, vestimentația, locuința, igiena, îngrijirea medicală, educația și școlarizarea obligatorie a copiiilor.

Un proiect ce are drep scop asumarea obligațiunii de utilizare a ajutorului social în folosul familiei a fost propus spre consultare de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Detalii
03
02 2017
456

Un Acord de colaborare în domeniul migrației de muncă între Moldova și Kazahstan, propus spre consultare

Un acord de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan ce are drept scop reglementarea aspectelor ce ţin de desfăşurarea activităţii de muncă și protecția drepturilor lucrătorilor migranți a fost elaborat şi propus spre consultare de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Detalii
25
08 2016
812

Particularităţi ale procesului de identificare a conturilor clienţilor – cetăţeni americani în Republica Moldova în contextul prevederilor FATCA

(continuare a articolului ,,Progrese şi aspecte ale procesului de implementare a prevederilor FATCA în Republica Moldova”)

Conform prevederilor Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la data de 26 noiembrie 2014 şi ratificat prin Legea nr.234 din 10 decembrie 2015 (în continuare – Acord FATCA), instituţiile financiare din Republica Moldova ce activează în domeniul financiar bancar/ nebancar şi cad sub incidenţa prevederilor FATCA (instituţii financiare raportoare din Republica Moldova) sunt obligate să identifice conturile clienţilor – cetăţeni/ rezidenţi ai SUA în vederea asigurării raportării ulterioare a informaţiilor de rigoare autorităţilor fiscale americane.
Detalii
12
07 2016
860

Progrese şi aspecte ale procesului de implementare a prevederilor FATCA în Republica Moldova

În condiţiile în care FATCA a devenit un subiect de notorietate în practica fiscală internaţională şi tot mai multe state ale lumii implementează prevederile acesteia, Republica Moldova nu a rămas imparţială evenimentelor date, iniţiind negocierile la subiectul respectiv cu autorităţile americane încă de la finele anului 2013.
Detalii