19
11 2020
285

Suport pentru mediul de afaceri: amendarea a două acorduri de finanțare cu Banca Mondială

Guvernul a aprobat ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP).
 
Amendamentele respective au drept scop extinderea obiectivelor inițiale a proiectului axate pe îmbunătățirea colectării veniturilor, serviciilor prestate contribuabililor și conformării fiscale, prin sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în implementarea măsurilor de suport pentru mediul de afaceri,  inclusiv în vederea menținerii nivelului de ocupare a forței de muncă în contextul pandemiei COVID-19.

Detalii
27
10 2020
255

Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au semnat un acord de finanțare în valoare de 9 mil. euro

Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au semnat Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană pentru realizarea proiectului „Facilitatea de sprijin a răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID-19 și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere” în valoare de 9 mil. euro, asistență nerambursabilă.

Acordul este destinat acordării suportului Republicii Moldova pentru a răspunde crizei provocate de pandemia COVID-19, precum și în implementarea reformelor asumate în cadrul  Acordului de Asociere UE-RM/Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.


Detalii
05
12 2019
399

Amendamente la Acordurile de asistență financiară

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de ieri, 4 decembrie 2019, trei proiecte de hotărâri ce vizează Acordurile de asistență financiară oferită țării noastre. Primul proiect se referă la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al cincilea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă, semnat la 28 septembrie 2016.

Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, amendamentul are drept scop majorarea valorii totale a Acordului de asistență cu $6,62 mil. Astfel, valoarea totală a Acordului va constitui $50,8 mil.
Detalii
04
06 2019
528

Granturi pentru dezvoltarea infrastructurii țării

Apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași va fi extins. Mijloacele financiare în sumă de 15 mil. euro sub formă de grant vor fi oferite de Republica Federală Germania prin intermediul KfW. Un Acord de Finanțare și Proiect pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” ce prevede acestă contribuție financiară a fost semnat la 27 mai 2019 între Banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova (reprezentată de Ministerul Finanţelor) şi Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).
Detalii
02
10 2018
601

Curtea de Conturi: "Reforma învățământului în Moldova"

Proiectul „Reforma învățământului în Moldova”, implementat prin intermediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) cu suportul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, a fost supus auditului de către Curtea de Conturi.

Raportul Curții cu privire la implementarea Proiectului pe exercițiul bugetar 2017 este publicat în Monitorul Oficial din 28 septembrie curent.

Conform hotărârii, Curtea își exprimă opinia de audit fără rezerve pentru Rapoartele financiare interimare ale Proiectului, menționând că acestea nu conțin denaturări.
Detalii
01
12 2017
726

Asistență macrofinanciară pentru stabilitatea economică

În cadrul ședinței de ieri a Guvernului a fost aprobată ratificarea Acordurilor de grant și de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi a Memorandumului de înţelegere conex în valoare totală de 100 mil. euro, dintre care 60 mil.euro vor fi acordate sub formă de împrumut, iar 40 mil. euro — sub formă de grant.
Detalii
03
03 2017
720

Guvernul a susținut ratificarea unui acord de finanțare

Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a României privind Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (IEV) pentru anii 2014-2020 a fost aprobat de Guvern.
Detalii
22
12 2016
625

Autoritățile publice locale vor dispune de 5 mil. euro finanțare pentru diverse activități

Executivul a aprobat Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare pentru Programul transnaţional Dunărea 2014-2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Economiei Naţionale al Ungariei, semnat la Chişinău, la 15 decembrie 2016. Beneficiarii din Moldova vor dispune de o sumă de 5 mil. euro pentru finanțarea activităților.
Detalii
08
12 2016
663

Moldova va semna cu UE două acorduri de finanțare

Executivul a aprobat două decizii privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordurilor financiare, din cadrul Instrumentului European de Vecinătate (pentru Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020 şi pentru Programul Operaţional Comun România — Moldova 2014 – 2020), încheiate între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România.
Detalii