19
06 2018
721

3. (29.1.3.8.2) În baza căror documente se va permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente primirii serviciilor de locaţiune şi refacturare a cheltuielilor aferente acestor servicii, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat?

Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.
Detalii
19
11 2013
2515

O R D I N MF Nr. 143 din 15 octombrie 2013 cu privire la modificarea punctului 3 din Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor

Cu privire la modificarea punctului 3 din Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30 septembrie 2010

Întru executarea prevederilor pct. 3 al Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-11 din 23 decembrie 1997” (anexa nr. 2) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 30-33/288 din 09.04.1998), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii