01
06 2017
1855

În Monitorul Oficial Nr. 171-180 de mâine, 2 iunie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
• Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 66, 13 aprilie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
• Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 81, 5 mai 2017) şi Decretul privind promulgarea ei.
Detalii
25
01 2017
692

Definitivarea masei debitoare ca rezultat al anulării actelor juridice

Prin masă debitoare se semnifică bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepţia bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită (art. 2 din Lege).
Detalii
16
09 2015
1044

Ministerul Justiției a prezentat un nou Registru al Actelor Juridice

Căutarea actelor juridice a devenit mult mai simplă chiar și pentru simplii utilizatori, odată cu implementarea unui nou Registru de Stat al Actelor Juridice.

Noul Registru al Actelor Juridice implementat de Ministerul Justiției va simplifica căutarea actelor juridice. Programul este adaptat și pentru utilizatorii neprofesioniști.
Detalii