11
01 2019
1196

În anul 2018 au fost adoptate 341 de acte legislative

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe s-a convocat în anul 2018 în 44 de ședințe, potrivit bilanțului statistic al procesului legislativ pe anul 2018. De asemenea, membrii acestei comisii au prezentat cele mai multe rapoarte și corapoarte la proiectele de legi – 178 la număr.

Astfel, pe parcursul anului 2018, cele 10 comisii permanente ale Parlamentului s-au convocat în 339 de ședințe. În sesiunea de primăvară au avut loc 251 de ședințe ale comisiilor parlamentare, în sesiunea de toamnă – 128.

Cele mai multe ședințe au fost organizate de Comisia juridică, numiri și imunități – 46 la număr. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică – 40, câte 39 de întruniri au desfășurat Comisia protecție socială, sănătate și familie,
Detalii
01
06 2017
2458

În Monitorul Oficial Nr. 171-180 de mâine, 2 iunie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
• Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 66, 13 aprilie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
• Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 81, 5 mai 2017) şi Decretul privind promulgarea ei.
Detalii
02
03 2017
2040

Particularitățile activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, precum și posibilitățile de activitate sub alte forme organizatorico-juridice în contextul modificării unor acte legislative

Inițial este de menționat că prin Legea nr. 278 din 16 decembrie 2016 au fost efectuate unele modificări și completări la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15 iulie 1998 (MO, 2016, nr. 472-477) (în continuare – Lege), în același timp, prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (în vigoare din 01.01.2017) prevederile Codului fiscal au fost completate cu o noțiune nouă „activitate independenta”, iar regimul fiscal aferent acestuia a fost stipulat în Capitolul 102 din Codul fiscal.
Detalii
11
01 2017
1304

Un nou Cod ar putea apărea în Republica Moldova – Codul administrativ

Un grup de deputați au elaborat proiectul Codului administrativ al Republicii Moldova. Inițiativa legislativă a fost înregistrată în Parlament la sfârșitul anului trecut.

Codul administrativ va fi stucturat în trei părți și va avea menirea de a clarifica principiile, conceptele, etapele procedurii administrative, căile de atac și regimul juridic al actelor, operațiunile și contractele administrative.
Detalii
27
12 2016
2797

Despre prezentarea declarațiilor corectate privind TVA

Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016, începând cu 1 iulie 2016, în Codul fiscal au fost introduse modificări în prevederi privind limitarea trecerii în cont a sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreținerea, funcționarea și reparația autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova. Trebuie întreprinderea să prezinte declarațiile corectate privind TVA pentru perioadele fiscale începând cu luna iulie 2016, dacă acestea au fost prezentate în condițiile de până la 1 iulie curent?
Detalii