26
06 2019
314

Plata pentru elaborarea actelor normative în construcții

Care autoritate este responsabilă de efectuarea controlului în vederea verificării corectitudinii virării mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcții în bugetul de stat de către investitorii sau proprietarii construcțiilor?

Prin Legea privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 a fost instituit sistemul calității în domeniul respectiv, care conduce la realizarea și exploatarea construcțiilor de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.
Detalii
26
02 2016
646

Actele normative emise de banca centrală nu vor putea fi anulate

Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare vor deveni instituții independente. Astfel, actele normative și legislative emise de banca centrală nu vor putea fi suspendate, anulate, cenzurate sau amânate de nicio autoritate publică.
Detalii