26
02 2016
721

Actele normative emise de banca centrală nu vor putea fi anulate

Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare vor deveni instituții independente. Astfel, actele normative și legislative emise de banca centrală nu vor putea fi suspendate, anulate, cenzurate sau amânate de nicio autoritate publică.
Detalii
22
07 2015
1040

Proiect pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ministerul Economiei a emis spre dezbatere și comentarii următoarele proiecte:

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative — modificarea și completarea articolului 20 alineatul (1) litera c) al Legii nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producţie şi menajere, Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, alin.(15) al articolului 7 al Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.
Detalii
11
06 2015
757

Pe parcursul anului 2015 va fi executat controlul asupra executării a peste 20 de legi și decizii ale executivului

O listă, care include 22 de legi și alte acte normative, implementarea cărora va fi monitorizată în 2015 de către organele centrale de specialitate pe parcursul anului curent a aprobat cabinetul de miniștri.

Lista a fost întocmită, luând în considerație importanța domeniului de reglementare, precum și în baza propunerilor prezentate de ministere.
Detalii
31
01 2015
2279

Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje; - Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri; - Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 31 ianuarie 2015, consultarea publică asupra proiectelor
Detalii
28
11 2014
2368

CP L.01.11:2015 Instrucțiuni privind normarea muncii în construcții

Prezentul normativ stabileşte ordinea de normare a manoperei la executarea lucrărilor noi de construcţii-montaj, reparaţia, reconstrucţia, restaurarea, consolidarea construcţiilor, montajul utilajului tehnologic şi lucrări de demarare.

Se consideră necesare acel comsumde manoperă şi de ma­te­ri­ale, care corespund utilizării efective ale acestora pen­tru condiţiile concrete teh­nico-organizatorice, cu condiţia respectării regimurilor de activitate şi odihnă, argumentate ştiinţific.
Detalii
28
11 2014
6433

În atenția utilizatorilor Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova CORM 006-14

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Va informeaza că, in scopul accelerarii punerii in aplicare a Clasificatorului și acordarii asistenței metodice, ministerul a elaborat Tabelul comparativ al transpunerii ocupațiilor din CRM 006-97 in CORM 006-14 și Indicațiile metodice privind tranziția de la Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CRM OO6-97)
Detalii
05
11 2014
1995

Privind unele măsuri întreprinse de stat în vederea susținerii producătorilor și procesatorilor de legume, fructe și struguri

În această toamnă producătorii și procesatorii de legume, fructe și struguri au primit un puternic imbold din partea statului în vederea desfășurării cu succes a recoltării și procesării legumelor, fructelor și strugurilor prin punerea în aplicare a Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative nr. 184 din 28 septembrie 2014 (MO, nr. 310-312 din 10 octombrie 2014).

Prin stabilirea unor derogări de la actele normative în vigoare, legea indicată limitează pe perioada de recoltare a anului 2014 aplicarea măsurilor de constrăngere și a unor sancțiuni contrvenționale față de categoria respectivă de contribuabili.
Detalii