01
07 2021
361

Simplificarea eliberării actelor permisive pentru reconstrucţia caselor particulare în Chișinău

În mun. Chișinău poate fi permisă elaborarea şi eliberarea actelor permisive pentru construcţia şi reconstrucţia caselor de locuit particulare, inclusiv a construcţiilor auxiliare pe terenurile private din cadrul cartierelor rezidenţiale cu regim mic de înălţime, situate în subzonele de tip „Re” (subzona destinată pentru revitalizare economică şi socială în perspectivă). Prevederea va fi aplicabilă în condițiile aprobării de către Consiliul municipal Chișinău (CMC) a proiectului deciziei cu privire la reglementarea modului de valorificare urbanistică şi eliberare a actelor permisive aceste terenuri, propus pentru consultări publice.
 


Detalii

24
05 2021
669

Cu un act permisiv mai puțin

Din lista actelor permisive care se încadrează în categoria certificatelor este exclusă autorizația de electrician pentru amenajarea instalațiilor noi şi reconstruite la practicarea activităţii de întreprinzător, care se elibera de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, gratuit, pe un termen de 3 ani.
 
 În Monitorul Oficial din 21 mai curent a fost publicată Legea nr. 63 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea unor acte normative, ce are ca scop eliminarea lacunelor de reglementare identificate în procesul de implementare a cadrului normativ în partea ce ține de procedura de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare și reluare a valabilității sau retragerii autorizațiilor în sectoarele energeticii,
Detalii
22
12 2020
374

Agenția de Guvernare Electronică este posesorul și deținătorul SIA GEAP

Agenția Guvernare Electronică a devenit deținător și posesor al Sistemului informațional de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIAGEAP). Anterior, statutul de posesor al sistemului a fost deținut de Ministerul Economiei și Infrastructurii, iar cel de deținător – Agenția Servicii Publice. Hotărârea Guvernului nr. 913 din 16 decembrie 2020 ce prevede modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 18 decembrie curent.
 
Modificările au fost operate pornind de la funcțiile de bază ale Agenției Guvernare Electronică în domeniul elaborării, implementării și dezvoltării continue a platformelor tehnologice guvernamentale comune.
 

Detalii
10
11 2020
379

Aprecierea Ghișeului unic

Implementarea sistemului electronic pentru eliberarea actelor permisive (SIA GEAP), acțiunile pentru stimularea utilizării platformei electronice de către autoritățile emitente, precum și extinderea Proiectului de Ameliorare a Competitivității (CEP II) au fost analizate în cadrul unei ședințe online de către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu echipa Băncii Mondiale, comunică MEI.
 
Astfel, SIA GEAP, dezvoltat și implementat cu suportul Băncii Mondiale, vine să materializeze unul din obiectivele promovate de Guvern pentru reducerea poverii administrative și crearea unui mediu de afaceri favorabil, iar odată cu declanșarea pandemiei de COVID-19, importanța Ghișeului unic online a crescut considerabil.

Detalii
21
10 2020
404

Digitizarea economiei: autorizațiile de transport și serviciile de utilitate publică

Extrasele din Registrul operatorilor de transport rutier ar putea fi eliberate sub formă de document electronic, iar la cererea solicitantului va fi oferit și un exemplar pe suport de hârtie. Prevederea se propune a fi inclusă în Codul transporturilor rutiere și se conține în pachetul de legi  privind digitizarea economiei naționale elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.
 
Proiectul mai prevede că autorizațiile de transport rutier și duplicatul acestuia se vor elibera obligatoriu în format electronic, la adresa electronică a solicitantului.
Detalii
20
10 2020
515

Eliberarea actelor permisive, digitizată

Actul permisiv pentru autorizarea activității de întreprinzător și duplicatul acestuia ar putea fi eliberate obligatoriu în format electronic, la adresa electronică a solicitantului. Prevederea ce vizează completarea Legii nr. 160/2011  privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător este inclusă în pachetul de legi   privind digitizarea economiei naționale, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.
 
Potrivit proiectului, în situațiile în care eliberarea originalului actului permisiv pe suport de hârtie va fi solicitată de întreprinzător sau impusă expres de legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv sau de un tratat internațional, pe lângă emiterea actului pe suport de hârtie se va elibera în format electronic și o confirmare oficială despre faptul emiterii actului permisiv.

Detalii
09
10 2020
695

SIA GEAP va fi gestionat de Agenția de Guvernare Electronică

Agenția de Guvernare Electronică va deține statutul de posesor și deținător al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), actualmente aceste funcții fiind exercitate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și, respectiv, Agenția Servicii Publice.

 

 

MEI a elaborat proiectul  de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri de Guvern, ce este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali și are ca scop gestionarea eficientă în domeniul elaborării, implementării și dezvoltării continue a platformelor tehnologice guvernamentale comune.


Detalii
21
07 2020
955

SIA GEAP: cod unic pentru fiecare act permisiv

Toate actele permisive vor fi eliberate în mod obligatoriu prin Sistemul Automatizat pentru Gestionarea şi Eliberarea Actelor Permisive (SIA GEAP), care va genera un cod unic pentru fiecare act permisiv emis de autoritatea publică. În acest sens, Parlamentul a votat în lectură finală modificările la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
 
Elaborarea proiectului de Lege este prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. Prevederile proiectului sunt conexe și notificărilor din Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova, prin care Guvernul Republicii Moldova urmează să asigure funcționalitatea Ghișeului Unic prin implementarea SIA GEAP.
 

Detalii
20
03 2020
713

Eliberarea tuturor actelor permisive se va efectua prin SIA GEAP

Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) este un sistem destinat pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a respectivelor actelor, precum şi altor acte decise de Guvern, comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a documentelor vizate.

Prevederea este inclusă în proiectul de modificare al Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
04
03 2020
616

„Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor 2019”

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, la prezentarea de ieri, 3 martie 2020, a studiului „Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor” realizat de Grupul Banca Mondială a declarat că evenimentul constituie o platformă excelentă şi unică pentru a trece în revistă realizările Guvernului privind crearea unui climat de afaceri favorabil, eficient şi prietenos, pe de o parte creionarea problemelor și obstacolelor percepute de business la interacțiunea cu autoritățile cu drept de reglementare, pe de alta parte.

Realizat timp de 15 ani în Republica Moldova, monitorizând 18 domenii de intervenție din partea statului în activitatea agenților economici, acest studiu implică anumite costuri de conformare pentru întreprinderi reprezentând percepția managementului companiei asupra evoluției indicatorilor.
Detalii