21
10 2020
126

Digitizarea economiei: autorizațiile de transport și serviciile de utilitate publică

Extrasele din Registrul operatorilor de transport rutier ar putea fi eliberate sub formă de document electronic, iar la cererea solicitantului va fi oferit și un exemplar pe suport de hârtie. Prevederea se propune a fi inclusă în Codul transporturilor rutiere și se conține în pachetul de legi  privind digitizarea economiei naționale elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.
 
Proiectul mai prevede că autorizațiile de transport rutier și duplicatul acestuia se vor elibera obligatoriu în format electronic, la adresa electronică a solicitantului.
Detalii
20
10 2020
121

Eliberarea actelor permisive, digitizată

Actul permisiv pentru autorizarea activității de întreprinzător și duplicatul acestuia ar putea fi eliberate obligatoriu în format electronic, la adresa electronică a solicitantului. Prevederea ce vizează completarea Legii nr. 160/2011  privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător este inclusă în pachetul de legi   privind digitizarea economiei naționale, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.
 
Potrivit proiectului, în situațiile în care eliberarea originalului actului permisiv pe suport de hârtie va fi solicitată de întreprinzător sau impusă expres de legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv sau de un tratat internațional, pe lângă emiterea actului pe suport de hârtie se va elibera în format electronic și o confirmare oficială despre faptul emiterii actului permisiv.

Detalii
09
10 2020
152

SIA GEAP va fi gestionat de Agenția de Guvernare Electronică

Agenția de Guvernare Electronică va deține statutul de posesor și deținător al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), actualmente aceste funcții fiind exercitate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și, respectiv, Agenția Servicii Publice.

 

 

MEI a elaborat proiectul  de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri de Guvern, ce este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali și are ca scop gestionarea eficientă în domeniul elaborării, implementării și dezvoltării continue a platformelor tehnologice guvernamentale comune.


Detalii
21
07 2020
332

SIA GEAP: cod unic pentru fiecare act permisiv

Toate actele permisive vor fi eliberate în mod obligatoriu prin Sistemul Automatizat pentru Gestionarea şi Eliberarea Actelor Permisive (SIA GEAP), care va genera un cod unic pentru fiecare act permisiv emis de autoritatea publică. În acest sens, Parlamentul a votat în lectură finală modificările la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
 
Elaborarea proiectului de Lege este prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. Prevederile proiectului sunt conexe și notificărilor din Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova, prin care Guvernul Republicii Moldova urmează să asigure funcționalitatea Ghișeului Unic prin implementarea SIA GEAP.
 

Detalii
20
03 2020
374

Eliberarea tuturor actelor permisive se va efectua prin SIA GEAP

Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) este un sistem destinat pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a respectivelor actelor, precum şi altor acte decise de Guvern, comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a documentelor vizate.

Prevederea este inclusă în proiectul de modificare al Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
04
03 2020
311

„Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor 2019”

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, la prezentarea de ieri, 3 martie 2020, a studiului „Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor” realizat de Grupul Banca Mondială a declarat că evenimentul constituie o platformă excelentă şi unică pentru a trece în revistă realizările Guvernului privind crearea unui climat de afaceri favorabil, eficient şi prietenos, pe de o parte creionarea problemelor și obstacolelor percepute de business la interacțiunea cu autoritățile cu drept de reglementare, pe de alta parte.

Realizat timp de 15 ani în Republica Moldova, monitorizând 18 domenii de intervenție din partea statului în activitatea agenților economici, acest studiu implică anumite costuri de conformare pentru întreprinderi reprezentând percepția managementului companiei asupra evoluției indicatorilor.
Detalii
04
04 2019
472

În anul 2018 ANTA a eliberat mai multe acte permisive

Pe parcursul anului 2018, prin intermediul Ghișeului unic al Agenției Naționale Transport Auto, au fost eliberate 161 513 de acte permisive și certificate, în creștere față de numărul de acte eliberate în anul 2017, când au fost eliberate 154 678 acte. Datele sunt indicate în Raportul privind activitatea Autorității administrative ”Agenția Națională Transport Auto” pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial din 29 martie curent.

Potrivit raportului, anul trecut ANTA a realizat venituri în sumă de 61,1 mil. lei, acestea fiind formate din mijloacele financiare acumulate din plățile pentru eliberarea autorizațiilor, cartelelor tahografice, ecusoanelor și rapoartelor de inspecție tehnică periodică și a certificatelor de competență profesională. Astfel, în comparație cu anul 2017, veniturile Agenției au scăzut cu 5,9%. În același timp, cheltuielile ANTA în anul 2018 constituie 51,4 mil. lei.
Detalii
20
12 2018
488

Acte permisive: Ghișeul unic din domeniul comerțului

Cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului. În vederea realizării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020” și în temeiul art. 179 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, s-a instituit resursa informațională în domeniul comerțului în baza Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIAGEAP).

Autoritățile publice implicate în implementarea soluțiilor de Ghișeu unic din domeniul comerțului, până la data intrării în vigoare a hotărârii, vor desemna la nivel de entitate persoane responsabile de realizarea, coordonarea şi monitorizarea implementării soluției de Ghișeu unic de tip mixt și a resursei informaționale în domeniul comerțului în baza SIAGEAP.
Detalii
05
11 2018
456

Ghișeul unic, prezentat la Călărași

Mediul de afaceri din Călărași a fost îndemnat să solicite și să obțină mai des documentele permisive online, prin intermediul Ghișeului unic electronic.

Scopul nostru este să reducem birocrația și să îmbunătățim mediul de afaceri. De aceea au fost eliminate peste 60% din actele permisive, numărul lor a fost diminuat de la 416 la 151, a fost redus numărul instituțiilor cu funcții de control de la aproape 70 la 13. Tot procesul durează nu mai mult de 5 minute, iar sistemul este realizat în așa fel, încât să nu solicite efort suplimentar din partea oamenilor de afaceri, a afirmat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a întreprins o vizită de lucru la Călărași.
Detalii
19
10 2018
502

Veniturile ANTA pentru anul 2018: 54 758, 1 mii lei

Veniturile ANTA pentru anul 2018 vor constitui 54 758, 1 mii lei. În ședința Guvernului din 17 octombrie curent a fost aprobat bugetul Autorităţii administrative „Agenţia Naţională Transport Auto” pentru anul curent.

După cum a informat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, veniturile Agenției se formează din mijloacele acumulate din plățile pentru eliberarea autorizațiilor, precum și de la plățile prevăzute pentru certificatele de competență profesională, certificatele și cartelele tahografice, ecusoanele și alte planchete pentru revizia tehnică a transportului rutier.
Detalii