13
08 2021
217

BNM a făcut publice datele cu privire la încasarea mijloacelor de către băncile în proces de lichidare

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii, Băncii Sociale și  Unibank, la situația din 30 iunie anul 2021. Astfel, din data retragerii licențelor – 16 octombrie anul 2015 - și până la 30 iunie curent, cele trei bănci au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2,66 mld. lei.
 
Potrivit datelor publicate de BNM, din numărul total de încasări, 864,9 mil. lei provin din rambursarea creditelor, circa 99 mil. lei sunt încasările din achitarea dobânzilor la credite, 172,9 mil. lei - din comercializarea gajului luat în posesie. Astfel, totalul din rambursarea creditelor și comercializarea gajului se cifrează la 1,138 mld. lei.


Detalii

09
06 2020
922

1. (29.2.4.13) Cum urmează a fi determinată baza valorică a activelor de capital înstrăinate, care au fost obținute de asociați ca urmare a contractelor de societate civilă?

Relațiile în cadrul contractului de societate civilă sunt reglementate de prevederile Capitolului XXVII din Titlul III al Cărții a treia a Codului civil. 


        În conformitate cu art.1926 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile. Detalii
26
03 2020
468

4. (29.1.7.3.18) Сompaniа de leasing a procurat de la persoana fizică un activ de capital care ulterior urmează a fi utilizat în interesele companiei. Urmează compania de leasing să rețină conform art.90 alin.(1) din Codul fiscal, ca parte a impozitului o sumă în mărime de 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice?

În conformitate cu prevederile art. art.90 alin.(2)-(3) din Codul fiscal, contribuabilii specificați la alin. (1) al aceluiași aticol, au obligația de a reține în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
Detalii
26
03 2020
424

2. (29.1.7.3.21) Se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoane fizice a proprietăţii conform contractelor lease – back ulterior reziliate?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, nu se reține impozitul în prealabil conform alin.(2) al articolului menționat, din suma înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital.
Detalii
26
02 2020
674

1. (29.1.7.3.17) Apare la persoana juridică obligația de reținere a impozitului pe venit în mărime de 12%, în cazul procurării unui activ de capital de la o persoană fizică, din numele căreia acționează persoana juridică (creditorul gajist) conform contractelor de gaj sau ipotecă?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin.(4) lit. d) din Codul fiscal, nu se reţine în prealabil un impozit în mărime de 12% din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital.
Detalii