01
10 2018
963

ORDIN SFS nr. 506 din 28. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29
03 2018
786

Situaţia financiară a ÎS Energocom

Profitul net al Întreprinderii de Stat Energocom în anul 2017 s-a redus de 3,4 ori şi a constituit 5,89 mil. lei faţă de 20,07 mil. lei în 2016.

Potrivit raportului financiar anual al întreprinderii, volumul vânzărilor companiei de anul trecut a scăzut cu 13,9% — de la 3,48 mld. lei, până la 2,99 mld. lei, iar costul vânzărilor — cu 14% (de la 3,46 mld. lei, până la 2,98 mld. lei.
Detalii
16
06 2017
3564

Aspecte juridice fiscale ale contractului de donație

Contractul de donație este, ca şi oricare alt act juridic, un contract ce dă naştere la diferite drepturi şi obligații în sarcina ambelor părți contractante. Caracteristic pentru contractul de donație este că cel ce donează, adică donatorul, îşi micşorează din propria-i dorință patrimoniul, în favoarea donatarului. Acest lucru se realizează benevol, iar donatorul nu poate cere în schimb anumite prestații sau obligații de tip pecuniar, fapt care delimitează totalmente contractul de donație de celelalte contracte.
Detalii
17
02 2015
3468

Persoana fizică (X) rezident al RM a procurat un automobil uzat de la alta persoana fizică (Y) în anul 2011 la valoarea de 27 000 lei. Documente, care ar confirma această procurare nu au fost intocmite (ne referim la contractul de vînzare-cumpărare). În luna ianuarie 2015 persoana (X) a vîndut automobilul susnumit la valoarea de 30 000 lei. Solicit o consultare: Care vor fi consecințele fiscale pentru persoana (X) în anul 2015,

în cazul în care nu dispune de documente ce confirmă costul bunului procurat în 2011?

Conform prevederilor lit. a) alin. (1) art. 38 din CF, baza valorica a activelor de capital este valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil.

Detalii