18
09 2014
2389

Instituțiile financiare în scopul minimizării riscurilor la acordarea creditelor persoanelor fizice și întru rambursarea de către acestea a sumelor respective, solicită garanții sub formă de gaj a bunurilor imobiliare.

Ca rezultat al neexecutării drepturilor contractuale, Banca în conformitate cu acordul ia în posesie bunurile, care aparțin persoanelor fizice cu dreptul de înstrăinare ulterioară și le comercializează din numele persoanelor fizice persoanelor juridice. Urmează în cazul dat de aplicat prevederile art. 90 din CF privind reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în mărime de 7%?
Detalii
07
11 2013
3303

Cum urmează a se determina creşterea sau pierderea de capital în cazul înstrăinării printr-o singură operaţie a două sau mai multor bunuri?

Bunurile, care sunt stabilite drept active de capital, sunt enumerate în alin. (2) art. 37 din Codul fiscal.
Conform art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.
Detalii
18
03 2013
2372

Cum se vor impozita activele de capital, obținute de soți în urma divorțului şi care au fost ulterior înstrăinate, în cazul în care aceste bunuri au fost cumpărate în timpul căsătoriei de ambii soți?

Constantin X (soţ) şi Tatiana X (soţia) fiind în proces de divorţ în anul 2009 au decis partajarea bunurilor astfel, că maşina cumpărată în timpul căsătoriei la preţul de 80 mii lei şi înregistrată după soţ să rămînă soţiei, iar apartamentul cumpărat tot în timpul căsătorie la preţul de 700 mii lei şi la care ambii soţi erau coproprietari să rămînă soţului. Prin Hotărîrea instanţei de judecată din noiembrie 2010 prin care s-a stabilit desfacerea căsătoriei şi partajarea averii între soţi, partajarea s-a făcut conform înţelegerii dintre soţi şi anume: automobilul s-a transmis, în urma divorţului, soţiei, iar apartamentul a trecut în proprietatea soţului în întregime.

Ce impozit pe venit vor fi obligaţi să achite în cazul în care soţii au înstrăinat activele de capital obţinute în urma divorţului în anul 2012?

Detalii