02
03 2022
168

În anul 2021 investițiile în activele imobilizate au sporit cu 4,8%

Conform datelor preliminare, Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate  în valoare de 29,6 mld. lei sau cu 4,8% mai mult faţă de anul 2020.
 
Majoritatea investițiilor sunt cele efectuate în imobilizări corporale, care însumat 29,0 mld. lei, ceea ce reprezintă 97,8% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate, fiind creștere de 4,5%. În același timp, investițiile în imobilizări necorporale au constituit 651,3 mil. lei, cu 20,2% mai mult față de anul 2020.


Detalii

01
12 2021
241

Volumul investiţiilor în activele imobilizate, în creștere

În lunile ianuarie-septembrie 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 18,3 mld. lei, cu 16,6% mai mult faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent în preturi comparabile (pe fundalul reducerii cu 4,4% a indicatorului respectiv în ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019).
 
Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în perioada de raportare investițiile în imobilizări corporale au constituit 17,9 mld. lei, ceea ce constituie 97,8% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate, înregistrând o creștere cu 16,4% față de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Detalii
03
08 2021
267

Investițiile în active imobilizate. Datele precizate pentru anul 2020

Volumul investițiilor în active imobilizate, conform datelor precizate ale Biroului Național de Statistică (BNS), a constituit în anul trecut 30,1 mld. lei sau cu 3,1% (în prețuri comparabile) mai puțin faţă de rezultatele înregistrate la finele anului 2019.

 

Astfel, în perioada analizată investițiile în imobilizări corporale au constituit 29,5 mld. lei ce reprezintă 98,0% din valoarea totală a investițiilor, indicatorul fiind în descreștere cu 2,0% față de anul 2019. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 587,0 mil. lei sau cu 38,6% mai puțin față de anul precedent.


Detalii

19
03 2021
480

Investițiile în active imobilizate în anul 2020

Deficitul de resurse financiare și incertitudinile create de criza pandemică au determinat diminuarea investițiilor în active imobilizate. În anul 2020, acestea au însumat circa 27,1 mld. lei s-au micșorat cu 2,6% comparativ cu anul 2019. În Raportul Ministerului Economiei și Infrastructurii privind evoluția social-economică a RM se spune că cele mai afectate de criză au fost investițiile din sursele proprii ale agenților economici (-6,6%), generând și cel mai mare impact negativ asupra activității investiționale (-3,9 p.p.).
 
De asemenea, criza pandemică a influențat puternic fluxul investițiilor străine, care s-au diminuat în perioada analizată cu 15,8%. Constrângerile bugetare apărute în situația de criză au limitat cu 1,5% și investițiile din bugetul public național.
Detalii