17
03 2018
333

7. (28.21.49) Are oare importatorul dreptul la deducerea TVA aferentă activelor materiale importate cu scutire în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al acestuia, în cazul în care pentru activele materiale respective au fost stabilite drepturi de import și achitat TVA din motivul comercializării acestora până la expirarea termenului de 3 ani?

Conform art.102 alin. (10) lit. b) și c) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale
Detalii
04
05 2017
1465

Restricţii la instrăinarea activelor destinate includerii în capitalul social

Ministerul Finanţelor propune modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q 2) din Legea cu privire la tariful vamal, deoarece, începând cu1 ianuarie 2017, sunt stabilite condiții de restricționare a înstrăinării sau transmiterii în folosinţă sub orice formă prevăzută de legislaţie ale activelor materiale pe termen lung, cu excepția transmiterii în locațiune a bunurilor imobile, utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar şi scutite de TVA şi taxă vamală.
Detalii
27
05 2016
631

Investiţiile în active materiale pe termen lung scad cu 22%, în primele trei luni din 2016

Agenții economici au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2,11 miliarde de lei în primul trimestru din acest an. O scădere semnificativă au înregistrat investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport.

În primul trimestru din 2016 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii
Detalii
08
04 2016
577

Societatea cu răspundere limitata X a fost nou creată cu includerea in capitalul social activelor materiale pe termen lung. Mai curînd cota in capitalul social ce a constituit 100% a fost transmisa contra datoriei altei întreprinderi Y. În acest caz rămîne în vigoare facilitatea fiscal, conform art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, scutirea de T.V.A., dacă s-a schimbat asociatul?

Aspecte, ce ţin de modul de aplicare a scutirii de T.V.A. pentru activele destinate includerii în capitalul social, sunt reglementate de prevederile art. 103 alin. (l) pct. 29) din CF, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art. 103 alin. (l) pct. 29) din CF nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art.28 lit. q2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin HG nr.145 din 26.02.2014 (p.5 lit. a)) și explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/4-13/177 din 29.06.2015.
Detalii