07
06 2022
339

1.1.30 Ce resurse informaționale cu privire la determinarea obligațiilor fiscale urmează a fi consultate de către contribuabil la inițierea activități de întreprinzător?

Potrivit art. 5 pct. 16) din Codul fiscal, activitate de întreprinzător, afacere (business) este orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, având drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.


Aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal se efectuează în dependență de obiectul impunerii și specificul activității de întreprinzător desfășurate.


Detalii
19
04 2022
250

5.7.3.2 Care este termenul de achitare a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător achită impozitul funciar în bugetul local, conform locului amplasării terenurilor, după cum urmează:
- în cazul terenurilor existente și/sau dobândite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent;
- în cazul terenurilor dobândite după data de 31 martie a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.


Detalii
19
04 2022
223

5.7.3.1 Care este termenul de achitare a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării de către persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, după cum urmează:
- pentru terenurile existente și/sau dobândite pînă la 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;
- pentru terenurile dobândite după 25 septembrie a anului fiscal în curs – până la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.


Detalii
19
04 2022
230

5.7.2.4 Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, după cum urmează:
- în cazul bunurilor imobiliare existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului fiscal
Detalii

19
04 2022
317

5.7.1.13 Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobile evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul persoanelor juridice și persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

Persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător achită impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, după cum urmează:
- în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;


Detalii

25
03 2022
914

Ghidul contribuabilului începător, actualizat

Orice contribuabil trebuie să-și cunoască atât drepturile și obligaţiile, cât și consecinţele cu care ar putea să se confrunte în caz de nerespectare a legislaţiei în vigoare. Respectiv, politica de asistenţă a Serviciului Fiscal de Stat se referă la acţiuni de promovare şi sporire a gradului de conformare fiscală și de popularizare a legislaţiei fiscale în rândurile contribuabililor, în cadrul activităţii funcţionarului fiscal în sectorul de administrare fiscală.
 
În acest sens, autoritatea fiscală a publicat Ghidul contribuabilului începător, ce oferă o prezentare generală privind aspectele fiscale în desfășurarea activităţii de întreprinzător, precum și oferă cunoștințe de bază în domeniul fiscal, oferind un suport important pentru inițierea unei afaceri.


Detalii

25
03 2022
296

29.2.4.18 Care este regimul fiscal în cazul înstrăinării de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător, a cotei părți deținute în întreprinderea moștenită?

Conform art. 18 lit. e) din Codul fiscal, creşterea de capital definită la art.40 alin.(7) din Cod, constituie sursă de venit impozabilă, care se include în venitul brut.
     Acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător reprezintă active de capital potrivit art.39 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal.


Detalii