07
05 2020
341

Statutul de debitor în cadrul procedurii de insolvabilitate

În cadrul activității economice de întreprinzător, debitorul relațiilor comerciale civile obține o poziție procesuală specifică în cadrul procedurii de insolvabilitate, în care nu există reclamant şi pârât care să participe în condiţii de contradictorialitate. În calitate de părţi în cadrul procedurii de insolvabilitate apar doar debitorul insolvabil şi creditorii acestuia.
Detalii
06
04 2017
2020

Analiza financiară în misiunea de audit (continuare)

Analiza financiară în misiunea de audit

Analiza situației patrimoniale, rotației activelor și a surselor de finanțare a activelor

Pornind de la ideea că pentru desfășurarea profitabilă a activității economico-financiare entitatea trebuie să dispună de un patrimoniu, de o avere, în componența căreia să existe o concordanță echilibrată între activele imobilizate și activele circulante, în cadrul analizei a fost examinată mărimea, evoluția și structura activelor aflate la dispoziția entității auditate „XXX”.
Detalii
23
09 2016
3881

Care este procedura/modalitatea de anulare a facturilor (fiscale, de expediție) în cazul facturilor deteriorate?

Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin HG nr. 294 din 17 martie 1998, stabilește modul de tipărire, eliberare, evidentă, păstrare și utilizare a formularelor tipizate cu regim special.
Detalii
10
08 2016
829

Dinamica indicatorilor macroeconomici prezintă semnale pozitive aferente revigorării activității economice

Astfel consideră experţii Bancii Naționale, făcînd trimitere la datele Biroului Național de Statistică.

Astfel, în perioada aprilie-mai 2016, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2015 cu 3,3 la sută, importurile cu 3,9 la sută, iar producția industrială a consemnat un nivel mediu de 2 la sută.
Detalii
27
07 2016
991

Tratarea univocă a contribuabililor - obiectiv primordial al Serviciului Fiscal de Stat

Serviciului Fiscal de Stat, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile și atribuțiile sale, examinează continuu informația disponibilă în vederea identificării domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru adminsitrare fiscală și în particular a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective.
Detalii
15
06 2016
1239

PIB-ul Moldovei a crescut cu 0,8%

Produsul intern brut (PIB) al Republicii Moldova, în trimestrul I al anului 2016, a constituit 27 de miliarde 097 milioane de lei, fiind în creștere cu 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, pe seria ajustată sezonier, PIB-ul s-a majorat cu 0,3% faţă de trimestrul I al anului 2015 şi cu 1,7% faţă de trimestrul IV al anului trecut.
Detalii
07
06 2016
694

Peste 50 de reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și Mijlocii au fost instruiți în gestionarea eficientă a afacerii

Peste 50 de reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din nordul țării, potențiali beneficiari ai Programelor gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), au participat, în perioada 30 mai – 6 iunie, la sesiunile de instruire, organizate la Bălți și Soroca, în cadrul Programului de susțineri a sectorului ÎMM, subprogramul „Suport în lansarea afacerii”, etapa a III „Gestionarea eficientă a afacerii”.
Detalii