10
01 2019
2945

Formularul CAS18-AN. Modul de completare și prezentare

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că pe data de 15 ianuarie 2019 expiră termenul-limită de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, forma CAS18-AN se prezintă de către persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, şi nu au persoane angajate prin contract individual de muncă:
Detalii
02
01 2019
566

Precizări privind determinarea venitului impozabil estimat din surse indirecte

Serviciul Fiscal de Stat, în scopul determinării venitului impozabil estimat din surse indirecte, a modificat prevederile Ordinului nr. 427 din 21 august 2018. Astfel, organele cadastrale teritoriale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, notarii publici vor prezenta autoritășii fiscal informația necesară atât în privința persoanelor fizice rezidente, cât și nerezidente. Ceilalți furnizori de informații vor prezenta datele necesare doar de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova.

Ordinul nr. 663 din 11 decembrie 2018 a fost publicat vineri, 28 decembrie 2018, în Monitorul Oficial și sunt aplicate din 1 ianuarie 2019.
Detalii
28
12 2018
312

Zilierii au devenit plătitori la BASS

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor) vor fi incluse în categoriile de plătitori a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual.

În Monitorul Oficial de astăzi, 28 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 291 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, legiuitorul a intervenit în Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.
Detalii
20
12 2018
2889

Prezentarea dării de seamă (forma CAS18-AN) pentru anul 2018

PP ”Monitorul Fiscal FISC.md” amintește contribuabililor că se apropie primul termen de prezentare a Darii de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN). Anticipând evenimentul, venim cu detalii asupra modului de completare și prezentare a acesteia. Totodată, articolul ce urmează este și răspuns la solicitările persoanelor ce urmează să prezinte noul formular, introdus în anul 2018.

Cine este obligaţ să prezinte această dare de seamă?
Detalii
15
12 2018
385

Patenta, permisă încă pentru un an

Activitățile de comerț cu amănuntul în baza patentei vor fi permise până la 31 decembrie 2019. Această perioadă este necesară pentru implementarea acțiunilor în scopul stimulării și gestionării tranziției activității de comerț cu amănuntul de la patentă la activitatea independentă sau alte forme legale de antreprenoriat.

Legea pentru modificarea art.4 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător a fost publicată în Monitorul Oficial de ieri, 14 decembrie 2018.
Detalii
27
11 2018
368

Activitate independentă: declararea mărfurilor în vamă

La procedura de declarare a mărfurilor, persoanele fizice care desfășoară activități independente vor prezenta confirmarea eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat privind luarea sa la evidența fiscală, actele comerciale pentru marfa declarată (contract de vânzare-cumpărare, factură, invoice, bon de casă etc.) și formularul tipizat DV-6 al declarației vamale.

În Monitorul Oficial din 23 noiembrie 2018 Serviciul Vamal a publicat Ordinul cu privire la procedura de declarare a mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente.
Detalii
29
10 2018
212

,,Principiile evidenţei contabile organizate de către persoanele fizice şi juridice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei’’

Scopul seminarului este instruirea specialiștilor din domeniu (birouri de avocat, birouri asociate de avocati, notari publici, administratori autorizați) în ceea ce privește cunoașterea şi utilizarea sistemului informational-economic în activitatea sa ca bază managerială pentru luarea deciziilor cu referire specială la elementele patrimoniale şi de ținere corectă a contabilităţii.

Tematica

1. Principiile evidenţei contabile organizate de către persoanele fizice şi juridice ce practică activitatea profesională în sectorul justiţiei
Detalii
12
09 2018
439

ORDIN SFS nr. 460 din 10. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

12
09 2018
433

5. (29.2.9.4) Care sunt documentele necesare de a fi prezente pentru înregistrarea activității independente de către persoanele fizice?

În conformitate cu prevederile art.697 alin.(2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal stabilit prin capitolul 102 din Codul fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii