31
10 2017
1346

De câţi notari are nevoie Moldova

La stabilirea numărului necesar de notari se va ține cont de numărul de locuitori, de întinderea teritoriului, necesitățile economice şi plafonul veniturilor realizate din activitatea notarială. Regulamentul Ministerului Justiţiei ce prevede modul de stabilire a numărului necesar de notari și de actualizare a numărului de locuri de notar a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 371-382 din 27 octombrie curent.
Detalii
25
10 2017
1156

Despre condițiile înregistrării în calitate de plătitor de TVA a unei întreprinderi, a cărei activitate constituie comerțul de consignație

Venitul întreprinderii constituie comisionul obținut în urma comercializării mărfurilor primite la realizare în cadrul contractului de comisie. Când întreprinderea, a cărei activitate constituie comerțul de consignație, trebuie să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA: în cazul atingerii pla¬fonului de 600 000 lei, din valoarea totală a rulajului înregistrat în registrul mașinii de casă și control într-o perioadă de 12 luni consecutive, sau în cazul când veniturile obținute din comisionul stabilit de întreprindere constituie peste 600 000 lei în decurs de 12 luni consecutive?
Detalii
18
10 2017
1355

Privind dreptul organelor de stat să efectueze controale în primii 3 ani de activitate a agentului economic

Control este orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la fața locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentației şi a altei informații prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, sau prin telefon, informație pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.
Detalii
28
07 2017
736

Obligaţiile fiscale achitate și calculate la bugetul public national

În completarea informaţiei publicate pe 27 iulie curent în Monitorul SFS, Vă informăm că în rezultatul acțiunilor întreprinse față de contribuabilii încluși în Programul de conformare de Serviviul Fiscal de Stat se constată că, în total pe Republică, sunt realizate:

I. Obligaţiile fiscale achitate la bugetul public national
Detalii
12
05 2017
663

Modificarea adresei mail

Publicaţia Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” anunţă partenerii, abonaţii, toate persoanele interesate despre faptul modificării adresei electronice din monitorul@fisc.md în secretariat@monitor.tax.
Detalii
10
05 2017
743

ZEL Expo-Business-Chişinău va activa până în 2035

Modificarea configuraţei teritoriului zonelor libere, precum şi modificarea termenului de activitate a acestora, inclusiv suspendarea funcţionării unei subzone, se va efectua numai prin adoptarea unei legi corespunzătoare la propunerea Guvernului.
Detalii
02
03 2017
1462

Codul Fiscal va fi completat cu un nou titlu ce ține de activitatea rezidenților parcurilor IT

Codul fiscal va fi completat cu titlul X – Impozitul unic de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Un proiect în acest sens a fost aprobat de Guvern.

Potrivit proiectului, acest titul va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației.
Detalii
25
02 2017
561

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2016 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 8177,4 mil. lei sau 91,6% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2015.
Detalii