16
09 2013
1855

Despre necesitatea deţinerii autorizaţiilor de funcţionare pentru unele genuri de activitate

În contextul necesităţii deţinerii autorizaţiilor de funcţionare pentru unele dintre genurile de activitate ce pot fi practicate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, în baza patentei de întreprinzător, solicităm să ne explicaţi pentru care dintre acestea urmează de a primi autorizaţia respectivă de la administraţia publică locală (producerea de mărfuri, executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii)?
Detalii