05
07 2022
149

Veniturile BPN administrate de SFS au sporit cu 19,6%

Încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat în 6 luni ale anului 2022 au constituit 27 mld. lei, fiind în creștere de 4,4267 mld. lei sau cu 19,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat (BS) au fost încasate 12,1 mld. lei, cu 2,52 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (în creștere cu 26,3 %). 
 


Detalii

01
12 2021
343

Către 1 decembrie SFS a asigurat încasarea a 42,0 mld. lei în BPN

Veniturile în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 11 luni ale anului curent 42,0 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 6,1 mld lei sau cu 17,3 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat au fost încasate 17,7 mld. lei, ceea ce constituie cu 2,7 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sau o creștere cu 18,1 %
 


Detalii

20
08 2021
1456

SFS a modificat câteva ordine

În Monitorul Oficial de astăzi, 20 august curent, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 434 din 9 august 2021 cu privire la modificarea unor ordine. 

În scopul asigurării unei administrări fiscale eficiente, în temeiul art. 1323 alin. (10) și art. 133 alin. (1) pct. 8) și alin (2) pct. 4) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), precum și în vederea aducerii în concordanță a actelor normative cu noua structură a Serviciului Fiscal de Stat, aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 04.05.2021,


Detalii

01
07 2021
358

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 17,1%

Încasările în bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în primele șase luni ale anului curent 22,6 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 3,3 mld. lei sau cu 17,1 % în raport cu perioada similară a anului precedent.
 
Astfel, în bugetul de stat, în 6 luni ale anului 2021 s-au încasat 9,6 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,5 mld. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, sau o creștere de 18,3 %. 
 

În bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de 2,5 mld. lei, ceea ce reprezintă cu 464,7 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 22,7 %.

 

De asemenea, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, s-au încasat 7,8 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,0 mld. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 14,8 %.      

 

Totodată, la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 2,6 mld. lei, ceea ce constituie cu 345 mil. lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2020 sau cu 15,0 %.


Detalii
01
07 2021
425

La mulți ani, Serviciul Fiscal de Stat!

Cu 31 de ani în urmă, în Republica Moldova au fost puse bazele administrației fiscale naționale, care are un rol incontestabil în menţinerea echilibrului social şi economic al ţării. Pe parcursul acestor ani, Serviciului Fiscal de Stat și-a realizat cu succes misiunea – de a asigura administrarea fiscală, prin crearea condiţiilor contribuabililor pentru conformare la respectarea legislaţiei și aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.


Detalii

05
02 2021
335

Serviciului Fiscal de Stat: realizările în anul 2020 și prioritățile pentru anul 2021

Raportul cu privire la implementarea Planului de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2020 a fost prezentat în cadrul ședinței Consiliului executiv al SFS, care s-a desfășurat la data de 1 februarie 2021. Conform documentului, Planul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2020 au fost incluse 80 activități din care s-au realizat pe deplin 73 sau 91%.
 
Printre cele mai importante realizări menționăm:
  • executarea părții de venituri la buget;
  • consolidarea capacităților instituționale;
  • îmbunătățirea activității de conformare fiscală;
  • dezvoltarea noilor servicii electronice destinate contribuabililor și autorităților publice.

Detalii
19
02 2020
1411

Prima ședință a Grupului de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politică fiscală și cadrul resurselor

Vicepremierul Serghei Pușcuța a prezidat astăzi, 19 februarie 2020, prima ședință a grupului de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politică fiscală și cadrul resurselor, în cadrul căreia au fost discutate subiecte precum prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2021-2023, precum și propunerile de politică fiscală pentru anul 2021.
Detalii
13
02 2020
839

Ministerul Finanțelor a lansat consultările publice privind politica fiscală pentru anul 2021

Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța a avut o ședință de lucru cu membrii Camerei de Comerț Americane din Moldova. La eveniment au mai participat conducerea Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

În debutul ședinței, Serghei Pușcuța a mulțumit reprezentanților mediului de afaceri pentru interesul manifestat, menționând că Ministerul Finanțelor deja a recepționat mai multe propuneri în acest sens de la asociațiile de business și alte părți interesate. De asemenea, Vicepremierul a declarat că prioritățile politicii fiscale pentru anul viitor sunt simplificarea administrării fiscale, reducerea costurilor de raportare și achitare a impozitelor și taxelor, standardizarea regimurilor fiscale, precum și asigurarea previzibilității în aplicarea impozitelor și taxelor.
Detalii
07
10 2019
637

Bani pentru susținerea bugetară și modernizarea administrării fiscale

Fondul Monetar Internațional (FMI) a alocat Republicii Moldova o nouă tranșă în valoare de $46,1 mil. în urma evaluării progresului înregistrat în realizarea angajamentelor asumate. Din această sumă, circa $27,5 mil. sunt pentru susținerea bugetului de stat al Republicii Moldova.

Prima plată a fost efectuată pe data de 24 septembrie 2019, în sumă totală de $30,7 mil., dintre care $18,4 mil. (mecanismul de finanțare EFF – Extended Fund Facility) fiind destinați pentru susținerea bugetului de stat al Republicii Moldova. Restul sumei, în valoare totală de $15,4 mil., a fost debursată la data de 30 septembrie curent, pentru susținerea bugetului de stat fiind destinate $9,1 mil. (mecanismul de finanțare ECF – Extended Credit Facility).
Detalii